NANA PLASTIC SURGERY

การผ่าตัดกระชับสะโพก

Body

เพื่อที่จะสร้างบอดี้ไลน์ที่สวยงาม การออกแบบที่กำหนดเอง

NANA HOSPITAL BODY

ซิลิโคน

ทางโรงพยาบาลศัลยกรรมนานะจะทำการวิเคราะห์รูปร่างของกล้ามเนื้อสะโพกของคนไข้และตรวจสอบปริมาณการสร้างกล้ามเนื้อสะโพ
กเพื่อเลือกรูปทรงของสะโพกที่เหมาะสมกับสรีระของคนไข้ที่สุดและสิ่งสำคัญที่สุดคือการลดความเสียหายของ

การเสริมสะโพกด้วยซิลิโคนคืออะไร?

หลอดเลือดและเส้นประสาทในระหว่างการผ่าตัดดังนั้นการผ่าตัดจึงต้องใช้เอ็นโดสโคปเพื่อลดการเลือดออกที่เกิดจากการบาดเจ็บของหลอดเลือดและหลีกเลี่ยงความเสียหายของเส้นประสาทดังนั้นจึงใช้อัลตราซาวนด์ระหว่างผ่าตัดเพื่อระบุความหนาของกล้ามเนื้อสะโพก(gluteus maximus) และชั้นของกล้ามเนื้อเพื่อลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับเนื้อเยื่อต่างๆระหว่างการผ่าตัด

ยกกระชับ! ยกกระชับผิวที่หย่อนคล้อ
ยที่เกิดจากอายุที่มากขึ้น

ทางโรงพยาบาลศัลยกรรมนานะจะเช็คเส้นรอบวงของกระดูกเชิงกรานโดยรวม หากเส้นรอบวงมีขนาดมากกว่า 86 ซม. สามารถผ่าตัดได้แต่หากเส้นรอบวงมีขนาดเล็กเกินไปจะไม่สามารถผ่าตัดได้ ถ้าต้องการผ่าตัดโดยใช้เทคนิคการผ่าตัดแบบกอนซาเลส (xyz) ที่เป็นการเสริมซิลิโคนระหว่างกล้ามเนื้อสะโพก คนไข้จำเป็นต้องมีพื้นที่ที่เพียงพอต่อการเสริมสะโพก เส้นรอบวงของกระดูกเชิงกรานขั้นต่ำจะอยู่ที่ 86 ซม. การเสริมสะโพกไม่เพียงแต่เพิ่มขนาดของสะโพกเท่านั้นแต่ยังเพิ่มรูปร่างโดยรวมทำให้ขาดูเรียวยาวมากขึ้นอีกด้วย

NANA PLASTIC SURGERY

การเสริมสะโพกเหมาะกับใคร

เหมาะกับคนที่ฉีดไขมันสะโพกแล้วผลลัพธ์ไ
ม่น่าพึ่งพอใจ

เหมาะกับคนที่มีการปลูกถ่ายไขมันที่ต่ำ

เหมาะกับคนที่สะโพกไม่มีวอลลุ่ม
ใส่เสื้อผ้าแล้วไม่เห็นสัดส่วนที่ชัดเจน

เหมาะกับคนที่สะโพกหย่อนคล้อยเนื่องจ
ากอายุที่มากขึ้น

เหมาะกับคนที่สะโพกทั้งสองข้างไม่เท่ากัน
ทำให้เกิดความเครียด

เหมาะกับคนที่ดูเตี้ยกว่าส่วนสูงจริง

ผลลัพธ์ของการเสริมสะโพกด้วยซิลิโคน

#01

เพิ่มวอลลุ่มและความแข็งแรงของสะโพก

ผลลัพธ์ของการเสริมสะโพกด้วยซิลิโคน

#02

ผลลัพธ์จากการเพิ่มวอลลุ่มให้สะโพกทำให้ขามองดูยาวมากขึ้น

ผลลัพธ์ของการเสริมสะโพกด้วยซิลิโคน

#03

ยกกระชับ! ยกกระชับผิวที่หย่อนคล้อยที่เกิดจากอายุที่มากขึ้น

ผลลัพธ์ของการเสริมสะโพกด้วยซิลิโคน

#04

เปลี่ยนรูปร่างให้มีสเน่ห์มากขึ้นทุกครั้งที่สวมใส่เสื้อผ้า

ผลลัพธ์ของการเสริมสะโพกด้วยซิลิโคน

#05

เปลี่ยนให้รูปร่างสมดุลมากยิ่งขึ้นด้วยการแก้ไขปัญห
าสะโพกไม่เท่ากัน

NANA PLASTIC SURGERY

รายละเอียดการผ่าตัด

 • เวลาผ่าตัด
  1 ชั่วโมง - 1 ชั่วโมง 30 นาที
 • วิธีการให้ยาระหว่างผ่าตัด
  ยาสลบ
 • นอนที่โรงพยาบาลหรือไม่
  ไม่จำเป็น
 • ระยะเวลาพักฟื้น
  7-10 วัน

NANA PLASTIC SURGERY

วิธีการเสริมสะโพกด้วยซิลิโคน

01

ผ่าตัดตามแนวยาวระหว่างสะโพกและกระดูกสะ
โพกประมาณ 5-6 ซม

02

ในระหว่างการผ่าตัดจะมีการใช้คลื่นอัลตราซาวนด์ในการหากล้ามเนื้อชั้นกลางและผ่าตัดอย่างมีประสิทธิภาพ

03

หลังจากนั้นจะทำการฉีดเพื่อให้เกิดช่องว่างสำหรับการเสริมซิลิโคนและจะเย็บเก็บปิดแผลอย่างเรียบร้อย

 • Line
 • สอบถามรายละเอียดและราคา