CASE.2 : กรีดแบบโดนัด
(กรณีหย่อนคล้อยเล็กน้อย)

ผ่าตัดเอาเนื้ออกบางส่วนออกโดยการตัดรอบหัวนม แผลมีขนาดเล็กและหายเร็ว เหมาะสำหรับหน้าอกที่หย่อนยานกว่าการผ่าตัดอื่น ๆ

หลังจากตัดรอบหัวนมแล้วจะเอาชั้นผิวหนังออกเท่านั้น

การดึงและยกขึ้น

เย็บแผลตามผิวหนังที่หย่อนคล้อยและเย็บตามแนวปานนม

เย็บตามแนวปานนม/จะเห็นรอยแผลเป็นไม่ชัด