CASE.1 : การกรีดแบบพระจันทร์เสี้ยว
(เมื่อระดับความหย่อนคล้อยเล็กน้อย)

การผ่าตัดตัดส่วนบนของหัวนมกรีดแบบพระจันทร์เสี้ยว และดึงเนื้อเยื่อที่หย่อนคล้อยสามารถควบคุมปริมาณและฟื้นฟูได้อย่างรวดเร็วด้วยการกรีดแบบพระจันทร์เสี้ยว ที่มีแผลเป็นเล็ก ๆ

หลังจากกรีดแบบพระจันทร์เสี้ยว ก็จะเอาเฉพาะชั้นผิวหนังชั้นนอกออก

ตัดและกำจัดเนื้อเยื่ออ่อน/เนื้อเยื่อผิวหนัง

เย็บบริเวณแผล