CASE.4 : การกรีดแบบสมอเรือ'오'
(กรณีหย่อนคล้อยรุนแรง)

ในวิธีการแบบดั้งเดิม จะมีการกรีดรอบบริเวณหัวนมและจากหัวนมไปจนถึงรอยพับใต้เต้านม จากนั้นจึงกรีดเนื้อเยื่อเต้านม ไขมัน และผิวหนังที่หย่อนคล้อย เหมาะสำหรับกรณีที่หน้าอกใหญ่และหย่อนคล้อยมาก

หลังจากตัดรอบล้อไปจนถึงริ้วรอยใต้หน้าอกแล้ว ให้เอาชั้นผิวหนังออกเท่านั้น

ตัดและกำจัดเนื้อเยื่อที่หย่อนคล้อยค่ะหลังผิวหนัง

เย็บแผล