NANA PLASTIC SURGERY

การยกกระชับแบบมินิ

Lifting

โดยส่วนตัวแล้วให้ความสวยงามตามธรรมชาติ

NANA HOSPITAL LIFTING

การยกกระชับแบบมินิ

ปรับลดไลน์ผมลงเพื่อลดจุดที่กังวลและยกกระชับอย่างเป็นธรรมชาติและยั่งยืนเพื่อให้ได้ลุคที่อ่อนเยาว์!

การยกกระชับแบบมินิคืออะไร

เป็นวิธีการที่จะทำการดึงผิวที่หย่อนคล้อยผ่านช่องเล็กๆ ขนาดประมาณ 2 ซม. เพื่อปกปิดส่วนที่เย็บด้วยไรผมด้านในหลังศีรษะและซ่อนไหมที่เย็บไว้อีกด้วย เนื่องจากเป็นการผ่าตัดที่ง่ายและใช้เวลาไม่นานในการผ่าตัดจึงไม่จำเป็นที่ต้องกรีดเปิดแผลจึงช่วยลดระยะเวลาในการพักฟื้นและลดรอยแผลเป็นหลังการผ่าตัด. นี่เป็นการยกกระชับที่เหมาะกับไม่อยากทำการยกกระชับแบบเต็มเนื่องจากต้องใช้เวลาในการพักฟื้นที่ค่อนข้างนานและผู้ที่กังวลเรื่องรอยแผล. นอกจากนี้ผลลัพธ์ของการยกกระชับจะช่วยเรื่องการลดริ้วรอย การปรับปรุงสภาพผิวและเพิ่มความกระชับให้แก่ผิวอีกด้วย

หตุผลที่ต้องเลือกการยกกระชับที่โรงพยาบาลศัลยกรรมนานะ

การยกกระชับสำหรับผู้ที่อยู่ในวัย 20 - 30 ที่สูญเสียความกระชับเนื่องจากปรับโครงหน้าและผู้ที่อยู่ในวัย 40 - 50 ที่กังวลเรื่องริ้วรอยและความหย่อนคล้อยเนื่องจากอายุที่สูงขึ้นนั้นมีขั้นตอนการแก้ไขที่แตกต่างกัน. ทางโรงพยาบาลศัลยกรรมนานะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการยกกระชับด้วยเทคนิคพิเศษเฉพาะตัวและได้ทำการผ่าตัดยกกระชับที่ได้รับความพึ่งพอใจจากคนไข้มาแล้วมากกว่า 100 เคสมานานกว่า 10 ปี

NANA PLASTIC SURGERY

วิธีการยกกระชับแบบมินิของโรงพยาบาลศัลยกรรมนานะ

ผ่าตัดบริเวณไรผมด้านในหนังศีรษะเล็กน้อย แก้ไขปัญหาริ้วรอยอย่างเป็นธรรมชาติเพื่อผิวหน้าที่กระชับ

01
การวางแผนการผ่าตัดนั้นจะขึ้นอยู่กับระดับความหย่อนคล้อย อายุและลักษณะของริ้วรอยซึ่งจะมีการให้คำปรึกษาอย่างละเอียดก่อนการผ่าตัด
02
เมื่อได้จุดที่ต้องการยกกระชับ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะตัดตรงส่วนที่ต่ำที่สุดประมาณ 2 ซม. ตามเส้นผมด้านในของหนังศีรษะ
03
คำนึงถึงระดับความหย่อนคล้อยของผิวและชั้นไขมันใต้ผิวหนังหลังจากนั้นจะทำการยกกระชับผิวที่หย่อนคล้อยและตัดผิวหนังส่วนเกินออก
04
ปิดท้ายด้วยการเย็บปิดส่วนที่ตัดอย่างละเอียดใต้ไรผมให้เรียบร้อยเพื่อซ่อนรอยแผลเป็น

การยกกระชับแบบมินิเหมาะกับใครบ้าง

การยกกระชับแบบมินิแบบเป็นขั้นเป็นตอนจะช่วยลดขั้นตอนของการยกกระชับแบบเดิมอีกทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพของการยกกระชับให้รวดเร็วและเป็นธรรมชาติอีกด้วย

#01

เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่พอใจกับผลลัพธ์ของการยกกระชับใบหน้า ไม่ว่าจะเป็นรอยแผลที่เกิดจากการเย็บหรือกังวลเกี่ยวกับการยกกระชับใบหน้า

การยกกระชับแบบมินิเหมาะกับใครบ้าง

การยกกระชับแบบมินิแบบเป็นขั้นเป็นตอนจะช่วยลดขั้นตอนของการยกกระชับแบบเดิมอีกทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพของการยกกระชับให้รวดเร็วและเป็นธรรมชาติอีกด้วย

#02

เหมาะสำหรับผู้ที่อยู่ในวัย 20-30ปีที่กังวลเรื่องความหย่อนคล้อยของผิวหลังจากการทำโครงหน้า

การยกกระชับแบบมินิเหมาะกับใครบ้าง

การยกกระชับแบบมินิแบบเป็นขั้นเป็นตอนจะช่วยลดขั้นตอนของการยกกระชับแบบเดิมอีกทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพของการยกกระชับให้รวดเร็วและเป็นธรรมชาติอีกด้วย

#03

เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุระหว่าง 40-50 ปีที่กังวลเรื่องอายุที่มากขึ้นและผิวที่หย่อนคล้อยตามวัย

การยกกระชับแบบมินิเหมาะกับใครบ้าง

การยกกระชับแบบมินิแบบเป็นขั้นเป็นตอนจะช่วยลดขั้นตอนของการยกกระชับแบบเดิมอีกทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพของการยกกระชับให้รวดเร็วและเป็นธรรมชาติอีกด้วย

#04

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มความกระชับให้แก่ผิวและต้องการวีไลน์ไปพร้อมๆกัน

การยกกระชับแบบมินิเหมาะกับใครบ้าง

การยกกระชับแบบมินิแบบเป็นขั้นเป็นตอนจะช่วยลดขั้นตอนของการยกกระชับแบบเดิมอีกทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพของการยกกระชับให้รวดเร็วและเป็นธรรมชาติอีกด้วย

#05

เหมาะสำหรับผู้ที่กังวลกับริ้วรอยลึกบริเวณร่องแก้มทำให้มองดูมีอายุและไม่สดใส

การยกกระชับแบบมินิเหมาะกับใครบ้าง

การยกกระชับแบบมินิแบบเป็นขั้นเป็นตอนจะช่วยลดขั้นตอนของการยกกระชับแบบเดิมอีกทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพของการยกกระชับให้รวดเร็วและเป็นธรรมชาติอีกด้วย

#06

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการแก้ไขผิวที่หย่อนคล้อยรอบดวงตา

NANA PLASTIC SURGERY

ข้อมูลการผ่าตัดยกกระชับแบบมินิ

 • เวลาผ่าตัด
  30 นาทีถึง 1 ชั่วโมง
 • วิธีการให้ยาระหว่างผ่าตัด
  ยานอนหลับ
 • นอนที่โรงพยาบาลหรือไม่
  ไม่จำเป็น
 • ถุงเลือด
  ไม่มี
 • ตัดไหม
  หนึ่งสัปดาห์หลังการผ่าตัด
 • การพักฟื้น
  สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ทันที
 • ระยะเวลาพักฟื้น
  หลังผ่าตัด 2-3 วัน

จุดสำคัญของการยกกระชับแบบมินิ

ทางโรงพยาบาลศัลยกรรมนานะคำนึงถึงผลลัพธ์ที่น่าพอใจและการแสดงออกทางสีหน้าแบบธรรมชาติเพราะเราวางแผนการผ่าตัดที่เหมาะกับแต่ละบุคคล

ลดความกังวลเกี่ยวกับการยก
กระชับใบหน้า

ลดระยะเวลาในการพักฟื้นและความกังวลในการผ่า เพิ่มผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพขอ
งการยกกระชับใบหน้า

วีไลน์ที่สมบูรณ์แบบโดยไม่ต้
องผ่าตัดกระดูก

ทำวีไลน์ที่สวยงามได้โดยการผ่าตัดที่มีประสิทธิภาพเพื่อแก้ไขปัญหาผิวที่หย่อนคล้อย

การตรวจเช็คอย่างแม่นยำและการว
างแผนการผ่าตัดอย่างละเอียด

ทางโรงพยาบาลศัลยกรรมนานะวางแผนก่อนการผ่าตัดอย่างแม่นยำโดยคำนึงถึงระ
ดับความหย่อนคล้อยและปัจจัยอื่นๆที่อาจจะเกิดจากอายุที่มากขึ้น

การผ่าตัดแบบเล็กลดความกัง
วลเรื่องแผลเป็น

ทซ่อนแผลไว้ใต้ไรผมลดความกังวลเรื่องแผลเป็นเนื่องจากเป็นการผ่าตัดเล็ก

การยกกระชับแบบเป็นขั้นเป็นตอน

แก้ไขความไม่สมมาตรให้มากที่สุดโดยการปรับลดระดับผิวและไขมันที่แตกต่างกัน

แสดงสีหน้าที่สวยได้อย่างเป็นธรรมชาติ

การแสดงออกทางสีหน้าอย่างเป็นธรรมชาติด้วยการยกกระชับที่เหมาะสมและเข้า
ใจถึงลักษณะผิวเฉพาะของแต่ละคน

Q&A คำตอบจาก
Nana ศัลยกรรมพลาสติก

Q

หลังจากทำการยกกระชับไปแล้วทำไมถึงรู้สึกว่าผิวดีขึ้น?

หากผิวของคุณมีความหย่อนคล้อยเนื่องจากความชรา รูขุมขนจะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้น หลังจากทำการยกกระชับผิวแล้ว ผิวที่หย่อนคล้อยจะกระชับมากขึ้นทำ
ให้รูขุมขนที่กว้างรวมทั้งริ้วรอยบนใบหน้าลดลงทำให้ผิวโดยรวมดูดีขึ้น

NANA PLASTIC SURGERY

ระบบยกกระชับที่น่าเชื่อถือของโรงพยาบาลศัลยกรรมนานะ

01

การวิเคราะห์อย่างละเอียดก่อนผ่าตัดผ่าน CT แบบ 3 มิติ
การวิเคราะห์อย่างละเอียดผ่าน 3D - CT ก่อนผ่าตัดเป็นการวิเคราะห์จากหลายส่วนจนถึงส่วนที่ตรวจสอบได้ยากด้วยตาเปล่า เช่น โครงสร้างและรูปร่างของกระดูกใบหน้าต่างๆ, การกระจายตัวของชั้นกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อต่างๆ และตำแหน่งของเส้นประสาทและการทำการออกแบบโดยพิจารณาทุ
กส่วนก่อนผ่าตัด

02

การตรวจร่างกายแบบครบวงจ
รก่อนผ่าตัด
ก่อนการผ่าตัดจะต้องทำการตรวจสุขภาพอย่างครอบคลุมด้วยระบบอุปกรณ์ทางการแพทย์ขั้นสูงเพื่อให้การผ่าตัดปลอดภัยมากขึ้น หลังจากวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพของผู้ป่วยแต่ละคนผ่านการตรวจโรคที่มีรายการตรวจประมาณ 50 รายการแล้วจะมีการวินิจฉัยตามหลักวิทยาศาสตร์และทำการผ่าตัดที่แม่นยำเฉพาะบุคคลเท่านั้นจึงทำให้ได้ผลที่น่าพึงพอใจมากขึ้น

03

ระบบความร่วมมือของบุคลากรทางการแพทย์มืออาชีพในแต่ละสาขา
เจ้าหน้าที่่ทางการแพทย์มืออาชีพในแต่ละสาขาที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญจากประสบการณ์ศัลยกรรมตกแต่งหลายปีร่วมกันดำเนินการขั้นตอนทั้งหมดเพื่อความปลอดภัยและผลลัพธ์ที่น่าพอใจ เนื่องจากทีมแพทย์ที่มีประสบการณ์เป็นผู้รับผิดชอบด้านความปลอดภัยและการศัลยกรรมของคนไข้ ดังนั้นจึงไว้ใจได้ถึงผลลัพธ์ที่น่าพอใจ

04

วางยาสลบโดยวิสัญญีแพทย์
ระบบตรวจสอบขั้นสูงโดยการติดตามสถานะของผู้ป่วยแบบเรียลไทม์ วิสัญญีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านวิสัญญีวิทยาจะรับผิดชอบผู้ป่วยแบบ 1:1 ตั้งแต่ก่อนผ่าตัดจนถึงการพักฟื้นหลังผ่าตัดเป็นการตรวจสอบขั้นตอนการผ่าตัดทั้
งหมดอย่างปลอดภัย

05

ระบบการพักฟื้นหลังการทำยกกระชับ
โรงพยาบาลศัลยกรรมนานะจะดำเนินการฟื้นฟูหลังผ่าตัดเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ทางเรามีแผนการดูแลหลังผ่าตัดเพื่อบรรเทาอาการบวมอย่างมีประสิทธิภาพและช่วยฟื้นฟูได้อย่างรวดเร็วและพึงพอใจ
 • Line
 • สอบถามรายละเอียดและราคา