การเก็บรวบรวมโดยไม่ได้รับอนุญาต

เราปฏิเสธการรวบรวมที่อยู่อีเมลที่โพสต์บนเว็บไซต์นี้โดยใช้โปรแกรมรวบรวมอีเมลหรืออุปกรณ์ทางเทคนิคอื่น ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต และโปรดทราบว่านี่อาจถูกดำเนินคดีทางอาญาภายใต้พระราชบัญญัติเครือข่ายข้อมูลและการสื่อสารหากมีการละเมิด