NANA PLASTIC SURGERY

ลดขนาดปีกจมูก

Nose

เพื่อให้หน้าดูสมดุลกัน บรรเลงประสานเสียงในอุดมคติเสร็จสมบูรณ์

NANA HOSPITAL NOSE

ลดขนาดปีกจมูก

จมูกที่ทรงสวยเหมาะกับตัวเอง!
การลดจมูกในแบบของนานะนั้น ลดขนาดของปีกจมูกลงเพื่อให้ไ
ด้จมูกที่เรียบเนียนสวยละมุน

จมูกที่เป็นธรรมชาติและเหมาะสำห
รับใบหน้าของแต่ละคน

ขนาดของจมูกและปีกจมูกของแต่ละคนไม่เท่ากัน เพื่อหาสัดส่วนในอุดมคติที่เข้ารับกับใบหน้าและได้จมูกที่เหมาะกับตัวเรามากที่สุด

การผ่าตัดลดขนาดปีกจมูกใ
นแบบของนานะ

การผ่าตัดลดขนาดปีกจมูกโดยทั่วไปนั้น เป็นการกรีดผ่านใต้จมูกและเย็บมัดจมูกเข้าด้วยกัน โดยจะกรีดแบบสามเหลี่ยม เพื่อทำลายเนื้อเยื่อจมูกให้น้อยที่สุดและป้องกันการทำให้ทรงจมูกเปลี่ยนแปลง

การตรวจเช็คอย่างแม่นยำ
และการรักษาที่มีประสิทธิภาพ

ตรวจเช็คสภาพโครงสร้างจมูกก่อนการผ่าตัด เพื่อการผ่าตัดที่ถูกต้องแม่นยำ และปลอดภัยด้วย CT scan วิเคราะห์สภาพของกระดูกอ่อน และดำเนินการผ่าตัดโดยคำนึงถึงการผ่าตัดตกแต่งผนังกั้นช่องจมูกที่โค้งงออีกด้วย

NANA PLASTIC SURGERY

ศัลยกรรมลดขนาดปีกจมูกของนานะ

01
ศัลยกรรมลดขนาดปีกจมูกขอ
งนานะ
02
ทำการออกแบบเพื่อการลดปีกจมูก และ กรีดผังหนังโดยคำคำนึงถึงรูปทรงเดิมของจมูกและโครงสร้างส่วนประกอบ
03
กำจัดผิวส่วนเกินออก และ เย็บแผลอย่างละเอียดให้เรียบร้อย
04
สามารถเห็นความเปลี่ยนแปลงของปีกจมูกที่เล็กลงอย่างเห็นได้ชัดหลังการผ่าตัด

เอกลักษณ์เฉพาะของการผ่าตัดลดปี
กจมูกของนานะ

01. หลงเหลือรอยแผลเป็นน้อยที่สุด

ดำเนินการผ่าตัดอย่างระมัดระวังโดยให้หลงเหลือรอยแผลเป็นที่มองเห็นด้วยตาเปล่าน้อยที่สุด

เอกลักษณ์เฉพาะของการผ่าตัดลดปี
กจมูกของนานะ

02. จมูกที่เหมาะกับแต่ละคน

ดำเนินการผ่าตัดโดยคำนึงถึงรูปทรงที่เข้ากับรูจมูกและโครงสร้างของแต่ละบุคคล
และไม่ทำให้ออกมาเป็นทรงแบบเดียวกันเหมือนกันหมด

เอกลักษณ์เฉพาะของการผ่าตัดลดปี
กจมูกของนานะ

03. องค์ประกอบโดยรวมของใบหน้า

เนื่องจากจมูกเป็นศูนย์กลางของใบหน้า เราจึงดำเนินการผ่าตัดโดยคำนึงถึงหน้าผาก
โหนกแก้ม ตา คาง และปากเพื่อให้องค์ประกอบทุกส่วน สวยงามเข้ากันให้ดีที่สุด

เอกลักษณ์เฉพาะของการผ่าตัดลดปี
กจมูกของนานะ

04. พิจารณาจนถึงรูปทรงรูจมูก

ดำเนินการโดยคำนึงถึงความสมมาตรเท่ากันของรูจมูกทั้งสองข้างเพื่อให้ดูเป็นธรรมชาติ

เอกลักษณ์เฉพาะของการผ่าตัดลดปี
กจมูกของนานะ

05. นานะใส่ใจทุกรายละเอียด

เราวิเคราะห์ความกว้าง ความยาว และความสูงของจมูกที่ตรงกับสัดส่วนใบหน้า
และออกแบบจมูกให้เข้ากับทุกสัดส่วนบนใบหน้า

NANA PLASTIC SURGERY

ข้อมูลการผ่าตัดลดปีกจมูก

 • เวลาผ่าตัด
  20-30 นาที
 • วิธีการวางยา
  ยานอนหลับ
 • นอนที่โรงพย
  าบาลหรือไม่
  ไม่มี
 • ตัดไหม
  5-7 วันหลังการผ่าตัด
 • การพักฟื้น
  สามารถใช้ชีวิตได้ทันทีหลังจากตัดไหม
 • ระยะเวลาพักฟื้น
  2 ครั้ง

ความพิเศษของการลดปีกจมูกของนานะ

ผ่าตัดกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ผ่านการผ่าตัดมานับร้อยครั้งจนได้เทค
นิคพิเศษเพื่อจมูกที่สวยที่สุด

ตรวจสอบอย่างละเอียดด้วย ในจุดที่ไม่สามารถ
มองเห็นได้ด้วย 3D-CT สแกน

วิเคราะห์หาสาเหตุในการแก้จมูกจากครั้งก่อนอย่างละเอียด

ลดความกังวลเรื่องร้อยแผลเป็น!

ผ่านการกรีดเพียงรอยเล็กๆข้างจมูก
ลดความกังวลเรื่องรอยแผลเป็น

พิจารณาองค์ประกอบทุกสัดส่วนของจมูก

พิจารณาทุกสัดส่วนของจมูก เพื่อแก้ไขลดปีกจมูกและรูปทรง

เพียงแค่ตัดปีกจมูก ก็ได้ใบหน้าที่มีองค์ประกอบสมดุล

วิเคราะห์ถึงแม้จุดที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า
ปรับความสมดุลทั้งหมดของใบหน้าให้เข้ารูป

ล็อค 2ชั้น มั่นใจ ไร้กังวลปีกจมูกกลับมาบาน

เย็บด้วยไหม 2ชั้น เพื่อความแน่นหนา ไร้กังวลปีกจมูกกลับมาบานอีกรอบ

ระยะเวลาพักฟื้นอันสั้น กลับไปใช้ชีวิตประ
จำวันอย่างปกติได้เร็วขึ้น

ด้วยระยะเวลาผ่าตัดที่ค่อนข้างสั้น ทำให้สามารถกลับไปใ
ช้ชีวิตประจำวันได้ทันที

NANA PLASTIC SURGERY

เสริมจมูกกับนานะ ต่างกับที่อื่นอย่างไร

วิเคราะห์อย่างละเอียดก่
อนผ่าตัด
แตกต่างจากการวิเคราะห์จมูกแต่เพียงภายนอกโดยทั่วไป โดยใช้ 3D-CTสแกน เพื่อระบุสภาพกระดูกอ่อนและเนื้อเยื่อใต้จมูกอย่างแม่นยำ และทำการผ่าตัดอย่างปลอดภัย
การใช้ซิลิโคน
ในการดีไซน์ใบหน้าแล้ว จะไม่เพียงแค่ใช้ซิลิโคนแบบทั่วๆไป แต่จะคำนึงถึงโครงสร้างของส่วนบุคคลเพื่อเลือกใช้วัสดุเสริมที่เหมาะสม
ศัลยกรรมจมูกเพื่อการใช้งาน
ไม่เหมือนกับการเสริมจมูกทั่วไปเพื่อความสวยงาม แต่เป็นการแก้ไขทรงให้สวยงาม รวมไปถึงแก้ไขปัญหาคัดจมูกหรือโพรงจมูกอักเสบไปในตัว
ผลลัพท์
ต่างจากการศัลยกรรมจมูกด้วยทรงแบบเดิมทั่วไป แต่เป็นการเลือกสรรทรงจมูกให้หมาะกับรูปหน้าส่วนบุคคล

Q&A คำตอบจาก
Nana ศัลยกรรมพลาสติก

Q

ใครที่ควรผ่าตัดลดปีกจมูก?

- ต้องการเปลี่ยนทรงจมูก แต่กลัวการเสริมจมูก
- ผู้ที่ต้องการเห็นผลอย่างรวดเร็วทันที
- มีเนื้อที่จมูกเยอะ จมูกบานและแบน
- เนื้อที่จมูกเยอะเกินจนหลายจมูกแหงนเชิด
- ฐานจมูกสั้น จมูกแลดูบานออก ผู้ที่มีเคสดังกล่าว แนะนำให้ทำการลดปีกจมูก

Q

ผ่าตัดลดปีกจมูกจะได้ผลลัพท์อย่างไร

กรีดเป็นรอยเล็กบริเวณปีกจมูก ลดกังวลเรื่องรอยแผลเป็น ป้องกันการเคลื่อนที่ของซิลิโคน อีกทั้งยังพิจารณาถึง ความสมมาตรของรูจมูกซ้ายขวา balanceและสัดส่วนของใบหน้า
เพื่อให้ได้จมูกที่สมบูรณ์ในอุดมคติดำเนินการผ่าตัดในระยะเวลาอันสั้น และสามารถกลับมาใช้ชีวิตในประจำวันปกติได้อย่างรวดเร็ว

NANA PLASTIC SURGERY

พ้อยท์ของศัลยกรรมลดปีกจมูกที่นานะ

ออกแบบจมูกทีสวยงามและดูเป็นธรรมชาติ เข้ากับรูปหน้าของแต่ละบุคคล

01

สัดส่วนใบหน้าที่กลมกลืน

02

พิจารณาโครงสร้างเยื่อบุด้านในจมูกเพื่อการหายใจที่สะดวก

03

ลดรอยแผลเป็น

04

การดูแลบริการหลังผ่าตัด

POST-SURGERY AT NANA

ระบบการจัดการที่สมบูรณ์แบบก่อนและหลังการผ่าตัดที่โรงพยาบาลศัลยก
รรมนานะ

01

ใบหน้าในอุดมคติที่เหมาะกับเอกลัก
ษณ์ของแต่ละบุคคล
โรงพยาบาลศัลยกรรมนานะคำนึงถึงเอกลักษณ์และความชอบของแต่ละบุคคลเป็นหลักและปรับลดจุดที่ไม่มั่นใจให้น้อยลงที่สุดเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเท่านั้น

02

การแนะนำระบบแจ้งชื่อจริงในห้องผ่าตัดเ
พื่อความถูกต้อง เชื่อถือได้
บุคลากรทางการแพทย์ที่รับผิดชอบจะดำเนินการแบบ 1:1 ตั้งแต่การปรึกษาไปจนถึงการดูแลหลังผ่าตัดและการที่ใช้ชื่อจริงในการดำเนินงานจะช่วยลดความผิดพลาดและส่งต่อข้อมูลกันอย่างจริงใจและเชื่อถือได้

03

ได้ทรงจมูกที่สวยตามธรรมชาติ
โรงพยาบาลศัลยกรรมนานะดำเนินการผ่าตัดเพื่อให้ได้จมูกที่เป็นศูนย์กลางของใบหน้ามีความสอดคล้องกับหน้าผาก แก้ม ตา คาง และริมฝีปากด้วยความรู้ของผู้เชี่ยวชาญขอ
งศัลยแพทย์

04

การดูแลหลังการผ่าตัดที่ปลอดภัยแ
ละมีความรับผิดชอบ
โรงพยาบาลศัลยกรรมนานะใส่ใจกับความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่งและมีระบบความปลอดภัยอย่างมืออาชีพทั้งในและนอกห้องผ่าตัด เช่นการวางยาสลบอย่างปลอดภัยและระบบไฟฟ้าสถิต นอกจากนี้ที่โรงพยาบาลศัลยกรรมนานะยังมีระบบการดูแลเพื่อติดตามผลการผ่าตัดอย่างมีประสิทธิภาพผ่านการดูแลหลังการผ่าตัดและอื่นๆ
 • Line
 • สอบถามรายละเอียดและราคา