NANA PLASTIC SURGERY

จมูกสั้น

Nose

เพื่อให้หน้าดูสมดุลกัน บรรเลงประสานเสียงในอุดมคติเสร็จสมบูรณ์

NANA HOSPITAL NOSE

จมูกสั้น

หากมองหน้าตรง จะเห็นได้ว่าปลายจมูกเชิดขึ้้น เห็นรูจมูกชัดเจน
สามารถศัลยกรรมแก้ไขให้ปลายจมูกได้สัดส่วนเข้ากับรูปหน้าได้

ศัลยกรรมแก้ไขจมูกสั้นที่นานะ
เป็นอย่างไร?

สำหรับจมูกสั้น ๆ ที่เรียกกันทั่วไปว่า จมูกหมู โดยปลายจมูกจะปรากฏขึ้นและกระดูกจมูก กระดูกอ่อนที่ไม่สมดุล และกระดูกอ่อนปลายจมูกจะมีขนาดเล็กและขาดเนื้อเยื่อผิวหนังที่ปลายจมูก สามารถศัลยกรรมแก้ไขได้โดยการปรับความยาวจมูกให้สมดุลกับสัดส่วนของใบหน้า ปรับผนังกั้นโพรงจมูกและกระดูกอ่อนในบริเวณปลายจมูก ในขณะเดียวกันก็ปรับเนื้อเยื่อด้านในจมูกด้วย จึงนับว่าเป็นหนึ่งในศัลยกรรมที่มีความยากและต้องการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการในการดำ
เนินการผ่าตัด

มุมข้างและความยาวของจมูกในอุดมคติ

ความยาวของจมูกในอุดมคติ ควรอยู่ในสัดส่วน 1/3 ของใบหน้า องศาจมูกกับหน้าผาก คือ 30 องศาและ องศาจมูกกับปากคือ 90ถึง 95 องศาถถือว่าเป็นจมูกในอุดมคติ ส่วนปลายจมูกและริมฝีปากนั้นที่ได้องศาในอุดมคติที่มากกว่านั้น 110 องศา จะถูกนับได้ว่าเป็นจมูกหมู

NANA PLASTIC SURGERY

ประเภทที่อาจต้องศัลยกรรมจมูกสั้น

01

สันจมูกมีความสั้น
ความยาวของจมูกตั้งแต่ต้นจนถึงปลาย
เมื่อเทียบกับจมูกแล้วมีความสั้น

02

องศาจมูกและปากห่างกันกว้างเกินไป
จมูกมีความยาวแต่ปลายจมูกเชิด องศาจมูกและปากกว้าง

03

คล้ายๆจมูกหมู
จมูกยาวแต่ว่าปีกจมูกบานออกและ ฐานจมูกหดเข้าไป
ทำให้แลดูเป็นจมูกหมู

การศัลยกรรมแก้ไขจมูกสั้น

ถือว่าเป็นหนึ่งในศัลยกรรมที่มีความยาก จึงต้องการการวิเคราะห์ที่แม่นยำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมากประ
การณ์ในการดำเนินการผ่าตัด

#01

วิเคราะห์โครงสร้างภายในจมูกพิจารณาผ่านความกว้าง ความไม่สมมาตร
และความยาวอย่างแม่นยำผ่านภาพถ่าย 3D-CT

การศัลยกรรมแก้ไขจมูกสั้น

ถือว่าเป็นหนึ่งในศัลยกรรมที่มีความยาก จึงต้องการการวิเคราะห์ที่แม่นยำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมากประ
การณ์ในการดำเนินการผ่าตัด

#02

ขยายเนื้อเยื่อของจมูกทั้งหมดเพื่อให้มีความยาว และแยกกระดูกอ่อนของปีกจมูก
ออกจากกระดูกอ่อนสันจมูก

การศัลยกรรมแก้ไขจมูกสั้น

ถือว่าเป็นหนึ่งในศัลยกรรมที่มีความยาก จึงต้องการการวิเคราะห์ที่แม่นยำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมากประ
การณ์ในการดำเนินการผ่าตัด

#03

ใส่กระดูกอ่อนจมูกเสริมในส่วนช่องว่างที่แยกออกเพื่อเพิ่มความยาว

การศัลยกรรมแก้ไขจมูกสั้น

ถือว่าเป็นหนึ่งในศัลยกรรมที่มีความยาก จึงต้องการการวิเคราะห์ที่แม่นยำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมากประการณ์ในการดำเนินการผ่าตัด

#04

นำกระดูกอ่อนของปีกจมูก เสริมไว้บริเวณกระดูกอ่อนผนังกั้นจมูกเพื่อเพิ่มความยาวของจมูก แลงมาแก้ไขปัญหาจมูกเชิดและเสริมให้สันจมูกสูงขึ้น

NANA PLASTIC SURGERY

ข้อมูลการผ่าตัดเสริมจมูกเ
พื่อแก้ไขปัญหาจมูกสั้น

 • เวลาผ่าตัด
  1 ชั่วโมง
 • วิธีการให้ยาระหว่างผ่าตัด
  ยานอนหลับ
 • นอนที่โรงพยาบาลหรือไม่
  ไม่จำเป็น
 • ตัดไหม
  5-7 วันหลังการผ่าตัด
 • การพักฟื้น
  สามารถใช้ชีวิตได้ทันทีหลังจากตัดไหม
 • ระยะเวลาพักฟื้น
  2 ครั้ง

ข้อมูลการผ่าตัดเสริมจมูก
เพื่อแก้ไ
ขปัญหาจมูกสั้น

เนื้อเยื่ออ่อนของจมูก ช่วยเสริมความยาวให้จมูกและ แก้ไขจมูกเชิด กดปลายจมูกลงมาให้แลดูเป็นธรรมชาติและได้องศาที่สวยงาม

ตัดเนื้อเยื่อส่วนที่ไม่จำเป็น
ออกอย่างพอเหมาะ

ตัดกระดูกอ่อนและผิวหนัง หรือเนื้อเยื่ออ่อนออกในปริมาณที่สมควร และเสริมความ
ยาวของจมูกให้ยาวขึ้น ป้องกันปลายจมูกกลับไปเชิดซ้ำ

เสริมโครงสร้างกระดูกอ่อนให้แข็งแรง

เสริมโครงสร้างกระดูกอ่อนปลายจมูกให้แข็งแรงเพื่อกดปลายจมูกให้ลงมา
ป้องกันปลายจมูกกลับไป
เชิดอีกครั้ง

เลือกวัสดุเสริมที่เหมาะสม

ไม่ว่าจะเป็นการใช้กระดูกอ่อนโพรงจมูก กระดูกอ่อนหลังหู หรือ
กระดูกซี่โครงที่เหมาะกับสภาพโครงสร้างเฉพาะบุคคล

ไร้กังวลจมูกเอียง

ใส่ใจในทุกกระบวนการผ่าตัด ไรักังวลปัญห
าซิลิโคนเอียง

Q&A คำตอบจาก
NANA ศัลยกรรมพลาสติก

Q

กังวลเรื่องจมูกหมู แต่หากเป็นคนผิวบาง เวลาใส่ซิลิโคนจะทำใ
ห้เห็นเป็นแท่งชัดเจนไม่เป็นธรรมชาติหรือไม่?

หากกรณีผิวบางมากๆ การใส่ซิลิโคนให้สูงเกินไปนั้น หลายๆเคสจึงอาจทำให้ผิวบางขึ้นจนมองเห็นแท่งซิลิโคนด้วยตาเปล่าแต่หากเสริมด้วยซิลิโคนที่มีความธรรมชาติไม่สูงจนเกินไป หรือ ใช้เนื้อเยื่อของตัวเองแทนการใช้ซิลิโคนต่างๆ หรือเป็นการใช้เนื้อเยื่อตัวเองหุ้มซิลิโคนก็สามารถทำได้ด้วยการเข้ารับการปรึกษาและวิเคราะห์กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเลือกสรรวิธีการผ่าตัดที่เหมาะกับคนไข้ที่สุด เพื่อผลลัพท์ที่น่าประทับใจ

POST-SURGERY AT NANA

ระบบการจัดการที่สมบูรณ์แบบก่อนและหลังการผ่าตัดที่โรงพยาบาลศัลยก
รรมนานะ

01

ใบหน้าในอุดมคติที่เหมาะกับเอกลัก
ษณ์ของแต่ละบุคคล
โรงพยาบาลศัลยกรรมนานะคำนึงถึงเอกลักษณ์และความชอบของแต่ละบุคคลเป็นหลักและปรับลดจุดที่ไม่มั่นใจให้น้อยลงที่สุดเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเท่านั้น

02

การแนะนำระบบแจ้งชื่อจริงในห้องผ่าตัดเ
พื่อความถูกต้อง เชื่อถือได้
บุคลากรทางการแพทย์ที่รับผิดชอบจะดำเนินการแบบ 1:1 ตั้งแต่การปรึกษาไปจนถึงการดูแลหลังผ่าตัดและการที่ใช้ชื่อจริงในการดำเนินงานจะช่วยลดความผิดพลาดและส่งต่อข้อมูลกันอย่างจริงใจและเชื่อถือได้

03

ได้ทรงจมูกที่สวยตามธรรมชาติ
โรงพยาบาลศัลยกรรมนานะดำเนินการผ่าตัดเพื่อให้ได้จมูกที่เป็นศูนย์กลางของใบหน้ามีความสอดคล้องกับหน้าผาก แก้ม ตา คาง และริมฝีปากด้วยความรู้ของผู้เชี่ยวชาญขอ
งศัลยแพทย์

04

การดูแลหลังการผ่าตัดที่ปลอดภัยแ
ละมีความรับผิดชอบ
โรงพยาบาลศัลยกรรมนานะใส่ใจกับความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่งและมีระบบความปลอดภัยอย่างมืออาชีพทั้งในและนอกห้องผ่าตัด เช่นการวางยาสลบอย่างปลอดภัยและระบบไฟฟ้าสถิต นอกจากนี้ที่โรงพยาบาลศัลยกรรมนานะยังมีระบบการดูแลเพื่อติดตามผลการผ่าตัดอย่างมีประสิทธิภาพผ่านการดูแลหลังการผ่าตัดและอื่นๆ
 • Line
 • สอบถามรายละเอียดและราคา