หน้าอก
ศัลยกรรมหน้าอก แทงเกิ้ล
ศัลยกรรมหน้าอก โมติว่า
ศัลยกรรมหน้าอก BellaJel Micro
ศัลยกรรมหน้าอก INSPIRA
ศัลยกรรมหน้าอก MAMA
ศัลยกรรมหัวนม
โครงหน้า
ศัลยกรรมตัดกราม UV
ศัลยกรรมกระดูกปลายคาง
ลดขนาดโหนกแก้มแบบ SLIM
ปรับโครงหน้าแบบ QUICK
ตา
NANA EYE
ศัลยกรรมตาสองชั้น
มัดกล้ามเนื้อตา
เปิดหัว-เปิดหางตา
ใต้ตาหมองคล้ำ
ศัลยกรรมตาสำหรับผู้ใหญ่
ศัลยกรรมแก้ไขตา
จมูก
ศัลยกรรมจมูก EDGE
ศัลยกรรมจมูกนิ่ม
ปลูกถ่ายเนื้อเยื่อจมูก
ศัลยกรรมปลายจมูก
ศัลยกรรมจมูกยอดนิยม
ตัดปีกจมูก
ศัลยกรรมแก้ไขจมูก
ร่างกาย
ดูดไขมันแบบ MAXIMUM
ดูดไขมันไซด์ 44
ศัลยกรรมหน้าท้อง MAMA
ชะลอวัย
ปลูกถ่ายไขมัน NANA PRP
ปลูกถ่ายไขมัน cell by cell
ยกกระชับ
ยกกระชับแบบไม่กรีด
ยกกระชับแบบกรีด
ผู้ชาย
ศัลยกรรมตาสองชั้น (ไม่มีชั้นตา)
ศัลยกรรมจมูก EDGE Line
ศัลยกรรมโครงหน้าแบบไอดอล
เต้านมโตในผู้ชาย
แผนกผิวหนัง
ฟิลเลอร์
โบท็อก
สกัลป์ทรา
Hydro injection
Contouring injection
Shurink lifting
Whitening program
Pore & Acne Scar Program
ปิดเมนูทั้งหมด

menu

QUICK
온라인상담 ปรึกษาออนไลน์
페이스북 FACEBOOK
인스타그램 INSTAGRAM
라인상담 LINE
구글블럭 BLOG
유튜브 YouTube
오시는길 วิธีการเดินทาง
 • โทรปรึกษา

  +82-70-5202-8826

 • เวลาให้บริการ

  10:00~19:00

OPEN: QUICK MENU CLOSE: QUICK MENU

나나성형외과의 특별한 노하우

안면윤곽

얼굴전체적인 밸런스를 고려한
개인별 맞춤 윤곽성형

무턱 · 짧은턱 성형

무턱 · 짧은턱을 가진 경우 옆모습을 보았을 때 아래턱이 위턱보다 작아보이고
뒤로 들어가 있어 상대적으로 입이 나와 보일 수 있습니다.
이런 현상은 아래턱의 턱뼈가 정상보다 덜 성장했기 때문에 나타나는 경우가 많습니다.
수술을 통해 돌출입 현상을 개선하고 갸름한 턱선을 기대할 수 있습니다.
무턱 · 짧은턱을 가진 경우 옆모습을 보았을 때
아래턱이 위턱보다 작아보이고 뒤로 들어가 있어
상대적으로 입이 나와 보일 수 있습니다.
이런 현상은 아래턱의 턱뼈가 정상보다 덜
성장했기 때문에 나타나는 경우가 많습니다.
수술을 통해 돌출입 현상을 개선하고
갸름한 턱선을 기대할 수 있습니다.
Previous Next
 • 무턱 · 짧은턱으로 고민이라면?

 • 무턱 · 짧은턱 수술

  무턱 · 짧은턱 수술은 흔히 턱 끝의 길이가 짧아
  돌출입 현상 개선을 위해 진행합니다.
  얼굴 전체의 비율과 턱라인, 피부의 탄력도 등을 고려해
  이상적인 비율로 수술을 진행합니다.
 • 황금비율기준으로 가장 이상적인 턱끝

 • 얼굴 전체의 비율을 고려한 수술

  중앙면부 : 하안면부 = 1 : 0.8
  S라인 형태의 아래턱이 이상적입니다.
  이상적인 턱끝은 코기둥과 윗입술이
  만나는 수직선에서 3~4mm 뒤에 위치합니다.

무턱 · 짧은턱 수술이 필요한 경우

나나성형외과에서는
수술전 진단검사를 통해
가장 필요한 만큼의
턱 볼륨감을 찾습니다.

01 입이 돌출되어 보이는 경우
02 아래턱이 위턱보다 뒤로 빠져있는 경우
03 턱 끝의 길이가 충분하지 않아
목과 얼굴의 경계가 불분명한 경우
04 얼굴의 길이에 비해 턱의 길이가 짧아
비율이 맞지 않는 경우
05 뭉툭한 턱을 가져 갸름한 얼굴라인을 원하는 경우

턱 끝 모양에 따른 턱 끝 길이 연장
수술방법 1. 골피판 연장술

STEP 01

입안절개

3D - CT를 통해
턱뼈의 구조를 정밀 분석하여
입안절개를 진행합니다.

STEP 02

뼈 절제 및 이식

턱 끝뼈의 중간을 함께
절제하여 절제된 뼈를
턱 끝 가운데 이식합니다.

STEP 03

마무리 뼈 절제

남은 절제된 뼈를 고정하고
불필요한 나머지 뼈는
매끄럽게 절제합니다.

턱 끝 모양에 따른 턱 끝 길이 연장
수술방법 2. 사각턱뼈 이식 길이 연장술

STEP 01

입안절개

3D - CT를 통해
턱뼈의 구조를 정밀 분석하여
입안절개를 진행합니다.

STEP 02

뼈 절제 및 이식

턱 끝뼈의 중간과 사각턱 뼈를 함께
절제하여 절제된 뼈의 일부를
턱 끝 가운데 이식합니다.

STEP 03

마무리 뼈 절제

나머지 절제된
뼈는 고정시킵니다.

나나 무턱 · 짧은턱 수술정보

수술시간

약 1시간 ~
1시간 30분

마취방법

전신마취

입원여부

없음

피주머니

없음

실밥제거

없음

일상복귀

3일 ~ 5일 후

내원치료

수술 후 일주일

나나성형외과가 답해드리는   Q & A

사각턱 성형과 앞턱 수술 중
좀 더 효과를 볼 수 있는
수술이 무엇인가요?

턱끝성형은 사각턱 수술과
앞턱 수술로 구분할 수 있습니다.
사각턱 수술만으로도 턱끝성형을
한 것과 같이 턱 끝쪽이
V라인으로 변한 효과를 볼 수 있으나
대체로 턱끝성형 시 앞턱 수술을
같이 병행했을 경우 정면 효과는
더 크다고 볼 수 있습니다.

안면윤곽
수술 후
회복관리 솔루션

안면윤곽 수술 후
회복관리솔루션

수술만큼이나 결과를 좌우하는 것이
바로 수술 후 관리입니다.
나나에서는 안면윤곽 환자분들을 위한
수술 후 회복관리 솔루션을 진행합니다.

 • 01

  스팀각질케어와 보습쿨링팩으로
  수술부위 드레싱과 함께 진행

 • 02

  붓기완화 마스크와
  비타민 관리로 체내순환

 • 03

  붓기제거주사와 항염증주사로
  빠른 붓기제거를 유도

 • 04

  고주파관리와 힐라이트로
  빠른 회복을 위한 관리

 • 05

  수술 및 회복기간동안 어려웠던 세안으로 인한
  각질, 피지 집중 피부관리

 • 06

  림프선 관리로
  리프팅 및 탄력 집중관리

나나성형외과의 믿음직한 안면윤곽 노하우

나나성형외과의 믿음직한
안면윤곽 노하우

3D - CT를 통한 수술 전 정밀분석

수술 전 3D - CT를 통한 정밀분석으로 개인별로 다른
얼굴 뼈의 구조와 모양, 근육층과 연부조직의 분포, 
신경선의 위치 등 육안으로는 확인하기 힘든 부분까지
다각도에서 정밀분석하여 수술 전 모든 부분을
고려한 후 디자인을 진행합니다. 

수술 전 종합검진 시스템

수술 전 첨단의료장비시스템으로 종합검진을 실시하여 보다 안전한
수술이 가능합니다. 국가 인증 50여가지 검사항목이 포함된
질환별 검진을 통해 환자별 건강데이터를 분석한 후
과학적으로 진단하여 개개인에게 맞춰진 정확한 수술만을
진행하기 때문에 더욱 만족도 높은 결과를 얻을 수 있습니다 .

분야별 전문 의료진의 협진 시스템

다년간의 성형수술경험으로 숙련된 노하우를 가진
각 분야별 전문 의료진이 함께 안전하고 만족도 높은
수술결과를 위하여 수술 전 과정을 협진하여 진행합니다.
풍부한 임상경험의 안면윤곽 전담 수술팀이 환자분들의
안전과 아름다움을 책임지고 있습니다.

마취의학과 전문의 상주

첨단 모니터링시스템으로 환자의 상태를 실시간으로
모니터링하며 수술 전부터 수술 후 회복까지
마취통증의학과 전문의가 1:1로 환자를 전담하여
책임지고 수술 전 과정을 안전하게 체크합니다.

안면윤곽 회복관리 솔루션

나나성형외과에서는 안면윤곽 수술 후 안정적이고 아름다운
최상의 결과를 위하여 토탈회복관리 솔루션을 진행합니다.
붓기의 빠른 완화를 위한 붓기관리프로그램 및 
시술 프로그램으로 빠르고 만족스러운 회복을 도와드립니다.

나나성형외과 추천 영상

꼼꼼한 진단 및 개인별 맞춤 디자인을 통해 나만의 어울리는 디자인과
모습으로 개선하는 나나만의 토탈솔루션을 영상으로 확인하세요!

꼼꼼한 진단 및 개인별 맞춤 디자인을 통해
나만의 어울리는 디자인과 모습으로 개선하는
나나만의 토탈솔루션을 영상으로 확인하세요!

โรงพยาบาลนานะ

BEFORE & AFTER

NANA PLASTIC SURGERY