โรงพยาบาลนานะ
ให้ความสำคัญกับทุกท่าน

ความก้าวหน้าของธุรกิจ ไม่ใช่เป้าหมายหลักของทางโรงพยาบาลศัลยกรรมนานะ การสร้างความประทับใจ และความพึงพอใจ
จากการให้บริการ เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด พนักงาน และบุคลากรทางการแพทย์ พร้อมดูแลทุกท่านด้วยใจ

โรงพยาบาลนานะ
รับผิดชอบจนวินาทีสุดท้าย

ศัลยกรรมตกแต่งเป็นหนึ่งในสาชาวิชาทางการแพทย์
ไม่ว่าจะเกิดกรณีใดขึ้นทีมศัลยแพทย์ของโรงพยาบาลศัลยกรรมนานะจะดูแลรับผิดชอบอย่างดีที่สุด ตั้งแต่ต้นจนจบ
ทางโรงพยาบาลจะพยายามทุกวิถีทางเพื่อป้องกันและลดอัตราความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

การผ่าตัดที่ใสสะอาด
เปิดเผยที่โรงพยาบาลศัลยกรรมนานะ

ไม่มีการเข้าผ่าตัดแทน
ศัลยแพทย์เจ้าของเคสจะเป็นผู้ดูแลตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการปฐมพยาบาลครั้งสุดท้ายด้วยตนเอง ไม่มีการโกหกหลอกลวง ดำเนินการทุกอย่างด้วยความสุจริต

01 03

นานะ
ทำวิจัยเกี่ยวกับ
ศัลยกรรมตกแต่ง

ศัลยแพทย์พลาสติก

ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
นายแพทย์ คิมฮยองจุน

คำนึงถึงจิตใจ
ของทุกท่าน

ศัลยแพทย์พลาสติก

ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
นายแพทย์ ฮวังดงยอน
01 03