หน้าอก
ศัลยกรรมหน้าอก แทงเกิ้ล
ศัลยกรรมหน้าอก โมติว่า
ศัลยกรรมหน้าอก BellaJel Micro
ศัลยกรรมหน้าอก INSPIRA
ศัลยกรรมหน้าอก MAMA
ศัลยกรรมหัวนม
โครงหน้า
ศัลยกรรมตัดกราม UV
ศัลยกรรมกระดูกปลายคาง
ลดขนาดโหนกแก้มแบบ SLIM
ปรับโครงหน้าแบบ QUICK
ตา
NANA EYE
ศัลยกรรมตาสองชั้น
มัดกล้ามเนื้อตา
เปิดหัว-เปิดหางตา
ใต้ตาหมองคล้ำ
ศัลยกรรมตาสำหรับผู้ใหญ่
ศัลยกรรมแก้ไขตา
จมูก
ศัลยกรรมจมูก EDGE
ศัลยกรรมจมูกนิ่ม
ปลูกถ่ายเนื้อเยื่อจมูก
ศัลยกรรมปลายจมูก
ศัลยกรรมจมูกยอดนิยม
ตัดปีกจมูก
ศัลยกรรมแก้ไขจมูก
ร่างกาย
ดูดไขมันแบบ MAXIMUM
ดูดไขมันไซด์ 44
ศัลยกรรมหน้าท้อง MAMA
ชะลอวัย
ปลูกถ่ายไขมัน NANA PRP
ปลูกถ่ายไขมัน cell by cell
ยกกระชับ
ยกกระชับแบบไม่กรีด
ยกกระชับแบบกรีด
ผู้ชาย
ศัลยกรรมตาสองชั้น (ไม่มีชั้นตา)
ศัลยกรรมจมูก EDGE Line
ศัลยกรรมโครงหน้าแบบไอดอล
เต้านมโตในผู้ชาย
แผนกผิวหนัง
ฟิลเลอร์
โบท็อก
สกัลป์ทรา
Hydro injection
Contouring injection
Shurink lifting
Whitening program
Pore & Acne Scar Program
ปิดเมนูทั้งหมด

menu

QUICK
온라인상담 ปรึกษาออนไลน์
페이스북 FACEBOOK
인스타그램 INSTAGRAM
라인상담 LINE
구글블럭 BLOG
유튜브 YouTube
오시는길 วิธีการเดินทาง
 • โทรปรึกษา

  +82-70-5202-8826

 • เวลาให้บริการ

  10:00~19:00

OPEN: QUICK MENU CLOSE: QUICK MENU

เทคนิคเฉพาะของโรงพยาบาลนานะ

ศัลยกรรมหน้าอก

ด้วยประสบการณ์ในการศัลยกรรมหน้าอกที่สั่งสมมาเป็นเวลานาน
ทักษะความรู้และความชำนาญของศัลยแพทย์ที่จะดูแลคนไข้ตั้งแต่การผ่าตัด
ไปจนถึงการฟื้นตัวหลังผ่าตัด.

ตรวจหน้าอก

การตรวจหน้าอก หลังจากการศัลยกรรมเสริมซิลิโคนหน้าอกไป เป็นเรื่องสำคัญ
โรงพยาบาลนานะ มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเกี่ยวกับทรวงอก ที่จะดูแลคนไข้ก่อนทำศัลยกรรมเสริมซิลิโคนหน้าอก
   การตรวจหน้าอก หลังจากการศัลยกรรมเสริมซิลิโคนหน้าอกไป เป็นเรื่องสำคัญ
โรงพยาบาลนานะ มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเกี่ยวกับทรวงอก ที่จะดูแลคนไข้ก่อน และหลังทำศัลยกรรมเสริมซิลิโคนหน้าอก
Previous Next
 • 나나 성형외과의 유방검진은?

 • 가슴 성형 후 검진은 보형물의 위치, 파열/접힘 여부,
  보형물로 인한 증상 등 보형물 상태 파악이 중요합니다.
  하지만 건강검진센터 또는 일반외과 검진은 가슴 성형에 
  대한 경험 부족과 보형물에 대한 정확한 정보가 부족합니다. 
  그래서 가슴 성형 후 검진은 반드시 성형외과에 상주한
  유방외과 전문의가 하는 것이 정확합니다. 
 • 보형물 확인이 가능한 유방검진

 • 보형물이 파손되더라도 통증 등의 징후가 없어
  환자 본인이 별다른 신체 이상을 감지하기 어렵습니다.
  나나 성형외과에서는 최첨단 초음파 기기를 사용하여
  눈치채기 힘든 보형물의 이상을 정확히 잡아냅니다.

유방검진필요한 경우

최첨단 초음파기기를 통해 미세한 병변을 찾아내고
그에 따른 진단 및 예방 케어를 진행합니다..

01 가슴 성형 수술을 고려하시는 분
02 가슴 성형 후 보형물 검진이 필요하신 분
03 30세 이상 여성 또는 정기적인 유방검진이 필요하신 분
04 유방통, 유두 분비물, 섬유선종 등 유방에 이상이 있으신 분
05 유방암 가족력이 있으신 분
06 양성종양 제거 수술 이력이 있으신 분

유방검진에 최적화된 초음파 기기

STEP.01

유방 병변 의심 부위 분석

병변으로 의심되는 부위와 일반 부위의
분석 결과를 알 수 있습니다.

STEP.02

병변의 진단 및 분석

유방 초음파 진단 시 초음파 이미지상에서 선택된
병변을 분석하고 분석 데이터를 보여줍니다.

수술 전,후에
필요한
유방검진

수술 전,후에 필요한 유방검진

기본적으로 의료진의 진찰과 초음파
검사를 시행하나 환자의 상태에 따라서
조직 검사를 추가 진행하기도 하며,
꼭 필요한 검사만을 진행하고 있습니다.
기본적으로 의료진의 진찰과 초음파
검사를 시행하나 환자의 상태에 따라서
조직 검사를 추가 진행하기도 하며,
꼭 필요한 검사만을 진행하고 있습니다.

유방초음파

최첨단 초음파 장비로
개개인의 병변 상태와
신체조건을 고려하여
검사를 진행합니다.

세침흡입 생검술

가는 바늘로 유방병변의
세포를 채취하여 
현미경으로 발생 여부를
관찰하여 진행합니다.

총생검(총조직검사)

부분마취를 한 후 1.5mm
굵기의 바늘을 유방 멍울에
넣에 조직을 채취하여
검사를 진행합니다.

맘모톰 조직검사

미국 FDA 승인을 받은
검사기기로 3~5mm
정도의 바늘을 통해
병변 조직을 채취합니다.

나나 성형외과가 답해드리는   Q & A

최근 가슴 보형물 이슈로
불안한데, 검사만으로
예방이 가능
한가요?

나나 성형외과는 
유방외과 전문의가 상주하여
고해상도 초음파 장비를 통해
미세한 병변이나 세부 유방질환, 
보형물 이상을 찾아내어 
그에 따른 진단 및 예방 케어를 
진행하고 있습니다.

가슴 성형 후
보형물 검사

언제까지 받아야 하나요?

가슴 성형 후 보형물의 이상 또는 
유방 내부의 이상이 발생하지 않는지 
체크해야 하기 때문에 
1~2년에 1회씩 주기적으로
받으시는 걸 추천드립니다.

수술 후
유방 초음파로
보형물 확인

수술 후 유방 초음파로 보형물 확인

가슴 성형 후 보형물 상태를
파악함으로써 문제가
발생하지 않도록 도와줍니다.

 • 01

  보형물 파열 검사

 • 02

  보형물 접힘 검사

 • 03

  유방암 검사

 • 04

  유양성 종양검사

 • 05

  지방이식 합병증 검사

 • 06

  지방이식 합병증 석회화

나나 성형외과 가슴 검진센터유방검진 시스템

나나 성형외과 가슴 검진센터
마마 처진 가슴 성형 시스템

유방외과 세부 전문의 유방검진

가슴 수술 전 유방에 있는 석회화 또는 양성 종양 등을 
확인하여 더욱 안전하게 수술을 할 수 있습니다. 
또한 수술 후 보형물의 파열 여부,
구형구축 여부, 피막 두께, 수술 후 부종 원인, 염증,
보형물 위치 및 이동 등을 확인할 수 있습니다. 

고해상도 유방초음파 검사

나나 성형외과에서는 일반 초음파가 아닌 
대학병원급 고해상도 초음파 2대를 사용하고 있어 
개인별 상태에 따라 1:1로 맞춤 장비를 선택하고 있습니다.
 

맘모톰 조직 검사

유방 촬영 또는 유방초음파 검진을 통해 
멍울이나 혹이 발견된 경우, 가슴수술과 함께 
맘모톰 시술을 통하여 멍울을 동시에 제거함으로써 
더욱 안전하게 수술을 진행할 수 있습니다. 

대학병원급 최첨단 장비 구축

정확한 진단과 만족도 높은 치료 결과를 위해서는
의료장비도 중요합니다. 가슴 멍울, 유방암 등 유방질환에
대해 정확한 진단과 치료, 만족스러운 결과를 이끌어내기
위해 대학병원급의 첨단 의료장비를 사용하고 있습니다. 

나나 성형외과 추천 영상

나나 성형외과 가슴 성형 전문의와 유방외과 전문의가
소중한 가슴을 세심하게 지켜드립니다.

나나 성형외과 가슴 성형 전문의와 유방외과 전문의가
소중한 가슴을 세심하게 지켜드립니다.

โรงพยาบาลนานะ

BEFORE & AFTER

NANA PLAsTIC SURGERY