หน้าอก
ศัลยกรรมหน้าอก แทงเกิ้ล
ศัลยกรรมหน้าอก โมติว่า
ศัลยกรรมหน้าอก BellaJel Micro
ศัลยกรรมหน้าอก INSPIRA
ศัลยกรรมหน้าอก MAMA
ศัลยกรรมหัวนม
โครงหน้า
ศัลยกรรมตัดกราม UV
ศัลยกรรมกระดูกปลายคาง
ลดขนาดโหนกแก้มแบบ SLIM
ปรับโครงหน้าแบบ QUICK
ตา
NANA EYE
ศัลยกรรมตาสองชั้น
มัดกล้ามเนื้อตา
เปิดหัว-เปิดหางตา
ใต้ตาหมองคล้ำ
ศัลยกรรมตาสำหรับผู้ใหญ่
ศัลยกรรมแก้ไขตา
จมูก
ศัลยกรรมจมูก EDGE
ศัลยกรรมจมูกนิ่ม
ปลูกถ่ายเนื้อเยื่อจมูก
ศัลยกรรมปลายจมูก
ศัลยกรรมจมูกยอดนิยม
ตัดปีกจมูก
ศัลยกรรมแก้ไขจมูก
ร่างกาย
ดูดไขมันแบบ MAXIMUM
ดูดไขมันไซด์ 44
ศัลยกรรมหน้าท้อง MAMA
ชะลอวัย
ปลูกถ่ายไขมัน NANA PRP
ปลูกถ่ายไขมัน cell by cell
ยกกระชับ
ยกกระชับแบบไม่กรีด
ยกกระชับแบบกรีด
ผู้ชาย
ศัลยกรรมตาสองชั้น (ไม่มีชั้นตา)
ศัลยกรรมจมูก EDGE Line
ศัลยกรรมโครงหน้าแบบไอดอล
เต้านมโตในผู้ชาย
แผนกผิวหนัง
ฟิลเลอร์
โบท็อก
สกัลป์ทรา
Hydro injection
Contouring injection
Shurink lifting
Whitening program
Pore & Acne Scar Program
ปิดเมนูทั้งหมด

menu

QUICK
온라인상담 ปรึกษาออนไลน์
페이스북 FACEBOOK
인스타그램 INSTAGRAM
라인상담 LINE
구글블럭 BLOG
유튜브 YouTube
오시는길 วิธีการเดินทาง
 • โทรปรึกษา

  +82-70-5202-8826

 • เวลาให้บริการ

  10:00~19:00

OPEN: QUICK MENU CLOSE: QUICK MENU

เทคนิคเฉพาะของโรงพยาบาลนานะ

ศัลยกรรมหน้าอก

ด้วยประสบการณ์ในการศัลยกรรมหน้าอกที่สั่งสมมาเป็นเวลานาน
ทักษะความรู้และความชำนาญของศัลยแพทย์ที่จะดูแลคนไข้ตั้งแต่การผ่าตัด
ไปจนถึงการฟื้นตัวหลังผ่าตัด.

맘모톰

맘모톰 검사는 조직 검사와 함께 양성종양의 제거까지 수술 없이 한 번에 진행할 수 있기 때문에 진단과 치료가 동시에 가능합니다.
맘모톰 시술은 전 세계적으로 300만 명 이상의 여성에게 시술되어 안전성이 입증된 방법입니다.
맘모톰 검사는 조직 검사와 함께 양성종양의 제거까지
수술 없이 한 번에 진행할 수 있기 때문에 진단과 치료가 동시에 가능합니다.
맘모톰 시술은 전 세계적으로 300만 명 이상의 여성에게 시술되어
안전성이 입증된 방법입니다.
Previous Next
 • 유방외과 세부 전문의가 꼼꼼하게 치료합니다.

 • 맘모톰 시술은 유방의 조직 검사 또는 치료 목적으로,
  작은 프루브(시술관)을 통해 병변 조직을 떼어내는 시술입니다.
  맘모톰 시술은 작은 구멍을 통한 정교한 시술인 만큼 의료진의
  노하우와 임상경험에 따라 결과가 좌우됩니다.
  나나 성형외과 의료진은 풍부한 맘모톰 시술 경험과 노하우를
  바탕으로 시술 흉터는 남기지 않고, 가슴의 함몰 변형은 최대한
  방지하여 세심하게 치료합니다.  
 • 병변 조직을 깔끔하게 제거합니다

 • 나나 성형외과는 흉터를 최소화하는 것 역시 치료의
  일부라는 생각으로, 3~4mm의 최소절개를 통하여 아무리
  어려운 케이스라도 최소절개의 원칙을 실천하고 있습니다.
  맘모톰 시술 경험과 노하우가 풍부한 나나 성형외과
  가슴 검진센터이기에 가능한 일입니다.

  상태별 맞춤 시술

  나나 성형외과는 환자의
  상태에 따라 꼭 필요한 경우에만
  맘모톰 시술을 권합니다.

  보이지않는 흉터

  4~5mm의 작은 절개창을
  통하여 시술하여 흉터를
  최소화하기 위해 노력합니다.

맘모톰 시술필요한 경우

엑스 레이, 초음파, 단순 조직 검사만으로는
유방암 유무를 파악하기 어렵고, 절제해서
확인해야 하는 경우에 맘모톰 조직 검사를 실시합니다.

01 멍울이나 혹 같은 양성 유방질환의 완전 제거
02 유방 사진상 나타나는 반흔 또는 미세 석회화
03 암이 의심되는 유방병변의 수술 전 조직 검사
04 관내 상피암의 수술 전 조직 검사
05 섬유선종이나 섬유낭종 성질환 등의 완전 제거

맘모톰 시술 정보

수술시간

10~30분

마취방법

국소마취

입원여부

없음

피주머니

없음

실밥제거

없음

일상복귀

바로
일상생활 가능

내원치료

없음

고난도 맘모톰 시술,
나나 가슴 검진센터에서
가능합니다

고난도 맘모톰 시술,
나나 가슴 검진센터에서 가능합니다

맘모톰 시술은 작은 구멍을 통해 병변 조직을
제거하는 정교한 시술인 만큼 의료진의
전문성과 섬세한 술기가 중요합니다.
맘모톰 시술은 작은 구멍을 통해 병변 조직을
제거하는 정교한 시술인 만큼 의료진의
전문성과 섬세한 술기가 중요합니다.

유방 양성 종양

동시다발적으로 
나타난 유방의
양성 종양 제거가
가능합니다.

1cm 이상의 종양

1cm 이상의
빠르게 자라는
종양의 제거가
가능합니다.

가능성 멍울

암으로
변할 우려가 있는
멍울의 제거가
가능합니다.

석회화된 조직

가슴지방이식
부작용으로 석회화된
조직의 제거가
가능합니다.

보형물 근접 종양

가슴 보형물에
근접한 종양도
보형물 손상 없이
제거가 가능합니다.

유방암 조기 치료

조직 검사 및 맘모톰
시술을 통한
유방암의 조기치료가
가능합니다.

나나 성형외과가 답해드리는   Q & A

맘모톰 시술 후
부작용은 없을까요?

맘모톰 시술은 외과식 절개가 아니라
미세 침을 넣어 진행하기 때문에
시술 후 불편이나 부작용을
최소화할 수 있습니다.
간혹 멍이 들거나 딱딱한 느낌 등이
나타날 수 있지만, 시술로 인한
부작용이 아니라 시간이 지나면서 호전되는
자연스러운 현상입니다.

가슴 검진센터의
맘모톰 시술,
이렇게 진행됩니다

가슴 검진센터의 맘모톰 시술,
이렇게 진행됩니다

나나 성형외과는 환자의 상태에
따라서 꼭 필요한 경우에만 맘모톰
시술을 권합니다.

 • 01

  유방 검진 전
  증상을 확인합니다

 • 02

  유방 진찰 및
  초음파 검사를 진행합니다

 • 03

  맘모톰 시술
  진행 여부를 판단합니다

 • 04

  상태별 맞춤 맘모톰
  시술 계획을 수립합니다

 • 05

  마취 후 맘모톰
  시술을 진행합니다

 • 06

  잔류 병변을 확인하고
  이상 없을 시 회복 후 퇴원합니다

나나 성형외과 가슴 검진센터유방검진 시스템

나나 성형외과 가슴 검진센터
마마 처진 가슴 성형 시스템

유방외과 세부 전문의 유방검진

가슴 수술 전 유방에 있는 석회화 또는 양성 종양 등을 
확인하여 더욱 안전하게 수술을 할 수 있습니다. 
또한 수술 후 보형물의 파열 여부,
구형구축 여부, 피막 두께, 수술 후 부종 원인, 염증,
보형물 위치 및 이동 등을 확인할 수 있습니다. 

고해상도 유방초음파 검사

나나 성형외과에서는 일반 초음파가 아닌 
대학병원급 고해상도 초음파 2대를 사용하고 있어 
개인별 상태에 따라 1:1로 맞춤 장비를 선택하고 있습니다.
 

맘모톰 조직 검사

유방 촬영 또는 유방초음파 검진을 통해 
멍울이나 혹이 발견된 경우, 가슴수술과 함께 
맘모톰 시술을 통하여 멍울을 동시에 제거함으로써 
더욱 안전하게 수술을 진행할 수 있습니다. 

대학병원급 최첨단 장비 구축

정확한 진단과 만족도 높은 치료 결과를 위해서는
의료장비도 중요합니다. 가슴 멍울, 유방암 등 유방질환에
대해 정확한 진단과 치료, 만족스러운 결과를 이끌어내기
위해 대학병원급의 첨단 의료장비를 사용하고 있습니다. 

나나 성형외과 추천 영상

나나 성형외과 가슴 성형 전문의와 유방외과 세부 전문의가
소중한 가슴을 세심하게 지켜드립니다.

나나 성형외과 가슴 성형 전문의와 유방외과 세부 전문의가
소중한 가슴을 세심하게 지켜드립니다.

โรงพยาบาลนานะ

BEFORE & AFTER

NANA PLAsTIC SURGERY