หน้าอก
ศัลยกรรมหน้าอก แทงเกิ้ล
ศัลยกรรมหน้าอก โมติว่า
ศัลยกรรมหน้าอก BellaJel Micro
ศัลยกรรมหน้าอก INSPIRA
ศัลยกรรมหน้าอก MAMA
ศัลยกรรมหัวนม
โครงหน้า
ศัลยกรรมตัดกราม UV
ศัลยกรรมกระดูกปลายคาง
ลดขนาดโหนกแก้มแบบ SLIM
ปรับโครงหน้าแบบ QUICK
ตา
NANA EYE
ศัลยกรรมตาสองชั้น
มัดกล้ามเนื้อตา
เปิดหัว-เปิดหางตา
ใต้ตาหมองคล้ำ
ศัลยกรรมตาสำหรับผู้ใหญ่
ศัลยกรรมแก้ไขตา
จมูก
ศัลยกรรมจมูก EDGE
ศัลยกรรมจมูกนิ่ม
ปลูกถ่ายเนื้อเยื่อจมูก
ศัลยกรรมปลายจมูก
ศัลยกรรมจมูกยอดนิยม
ตัดปีกจมูก
ศัลยกรรมแก้ไขจมูก
ร่างกาย
ดูดไขมันแบบ MAXIMUM
ดูดไขมันไซด์ 44
ศัลยกรรมหน้าท้อง MAMA
ชะลอวัย
ปลูกถ่ายไขมัน NANA PRP
ปลูกถ่ายไขมัน cell by cell
ยกกระชับ
ยกกระชับแบบไม่กรีด
ยกกระชับแบบกรีด
ผู้ชาย
ศัลยกรรมตาสองชั้น (ไม่มีชั้นตา)
ศัลยกรรมจมูก EDGE Line
ศัลยกรรมโครงหน้าแบบไอดอล
เต้านมโตในผู้ชาย
แผนกผิวหนัง
ฟิลเลอร์
โบท็อก
สกัลป์ทรา
Hydro injection
Contouring injection
Shurink lifting
Whitening program
Pore & Acne Scar Program
ปิดเมนูทั้งหมด

menu

QUICK
온라인상담 ปรึกษาออนไลน์
페이스북 FACEBOOK
인스타그램 INSTAGRAM
라인상담 LINE
구글블럭 BLOG
유튜브 YouTube
오시는길 วิธีการเดินทาง
 • โทรปรึกษา

  +82-70-5202-8826

 • เวลาให้บริการ

  10:00~19:00

OPEN: QUICK MENU CLOSE: QUICK MENU

เทคนิคเฉพาะของโรงพยาบาลนานะ

ศัลยกรรมหน้าอก

ด้วยประสบการณ์ในการศัลยกรรมหน้าอกที่สั่งสมมาเป็นเวลานาน
ทักษะความรู้และความชำนาญของศัลยแพทย์ที่จะดูแลคนไข้ตั้งแต่การผ่าตัด
ไปจนถึงการฟื้นตัวหลังผ่าตัด.

가슴 축소술

너무 큰 가슴을 가진 여성은 미용적인 문제뿐만 아니라 유방의 무게로 인해 체중이 앞쪽으로 쏠리면서
목이나 허리 통증, 유방 및 주름 부위에 습진이 생기는 등 생활상의 불편을 겪게 됩니다.
가슴 축소술은 비대한 유방조직의 일부를 제거해 적당한 크기의 예쁜 가슴으로 만드는 수술입니다.
너무 큰 가슴을 가진 여성은 미용적인 문제뿐만 아니라 
유방의 무게로 인해 체중이 앞쪽으로 쏠리면서
목이나 허리 통증, 유방 및 주름 부위에 
습진이 생기는 등 생활상의 불편을 겪게 됩니다.
가슴 축소술은 비대한 유방조직의 일부를 제거해 
적당한 크기의 예쁜 가슴으로 만드는 수술입니다.
Previous Next
 • 나나 성형외과의 가슴 축소술

 • 유방의 부피가 평균 이상으로 커서 무거우면 미용적인 문제가
  야기되며, 신체적인 질환과 함께 심리적인 문제가 유발됩니다.
  가슴 축소술은 가슴확대술보다 복잡하고 고난도의
  수술이기 때문에 숙련된 성형외과 전문의를 통해 수술을
  진행하는 것이 중요합니다.
 • 어떤 경우가 거대 유방에 해당될까요?

 • 일반적으로 한쪽 유방의 무게는 200~300cc 정도인데
  한쪽 유방이 400cc 이상일 경우 거대 유방이라고 합니다.
  거대 유방의 원인으로는 유전적인 영향으로 인한 처녀성
  유방 비대증, 서구화된 식생활로 인한 비만성 유방 비대증,
  호르몬 과다 분비로 인한 내분비성 유방 비대증으로 나뉩니다.

가슴 축소술
필요한 경우

가슴 축소술은 가슴의 미용적인 개선과 동시에 환자의
건강증진을 목표로 해야 하며, 따라서 신체 비율에 맞는
적절한 크기를 결정하는 것이 중요합니다.

01 유두가 가슴 밑 주름 아래로 내려간 경우
02 임신 출산 및 다이어트 등으로 가슴이 처진 경우
03 가슴의 무게로 인해 허리 및 어깨 통증이 있는 경우
04 큰 가슴으로 인해 정신적인 스트레스가 심한 경우
05 여름철 가슴 하부에 습진이 있는 경우

가슴 축소술 수술 방법

CASE 1. 중증 거대 유방

수직 절개법

가슴의 처짐이 중등도 이상으로
처진 경우 시행합니다.
유륜 전체를 따라 절개하여 유륜의 위치를
가장 이상적인 위치로 맞출 수 있으며 가슴
아랫부위의 늘어난 조직을 절제함에 따라
탄력 있는 가슴 모양으로 만들 수 있습니다.

CASE 2. 고도 거대 유방

'오'자 절개법

가슴의 심한 처짐과 함께
가슴의 크기가 큰 경우 시행합니다.
밑선의 위치까지 새로이 만들 수 있어
유륜의 위치와 가슴 조직의 절제뿐 아니라
거대 유방에 대한 교정까지 할 수 있어
가장 효과적인 수술 방법입니다.

가슴 축소술수술 정보

수술시간

2~4시간

마취방법

전신마취

입원여부

없음

피주머니

없음

실밥제거

7일 후

일상복귀

2~3일 후
일상생활 가능

내원치료

7일 후

안전한 수술을 위한
가슴성형
관리 시스템

안전한 수술을 위한
가슴성형 관리 시스템

보다 안전하고 만족스러운 결과를
위해 다양한 프로그램과 장비를 활용하여
체계적으로 관리해드립니다.
보다 안전하고 만족스러운 결과를
위해 다양한 프로그램과 장비를 활용하여
체계적으로 관리해드립니다.

수술 전
유방 검진

유방외과 전문의가
상주하여 유방검진을
진행하며, 세부 
유방질환 검진이 
가능합니다.

안전한
마취 시스템

마취통증의학과
전문의와 협진과 
대학병원급 장비로 
안전하게 수술을
진행합니다.

구형구축
예방 관리

전문 장비 캡슐러티스로 
통증은 감소시키고 
림프 순환을 유도하여
멍과 붓기를 
제거합니다.

수술 후
상처 관리

의료용 본드인 
더마본드로 봉합하여 
실밥 제거가 불필요하고 
흉터 관리에 
효율적입니다.

수술 후
부기 관리

부종 완화에 특화된
수술 후 관리 
시스템으로 상처의 
회복과 재생을 
도와줍니다.

나나 성형외과가 답해드리는   Q & A

가슴 축소수술
위험한 수술이라고
들었는데 맞나요?

가슴 축소수술은 위험한 수술은 아니지만
난이도가 높고 어려운 수술이기 때문에
의료진의 실력과 안전을 기반으로 
가슴 축소술을 집도하는 곳을
선택하여야 하며 유방에 대한 구조를 잘 
이해하고 있어야 안전하고 만족스러운 
결과를 얻을 수 있습니다. 

가슴 축소술 후
흉터가 많이 남을까요?

수술 후 반흔이 생길 수 있는 동양인의 
피부 특성상 수술 후 흉터는 어느 정도 
남을 수 있습니다.
흉터를 최소화할 수 있도록 
줄이는 범위를 정교하게 디자인한 후 
세밀하게 여러 번 층별로 봉합합니다.
수술 후에는 흉터를 최소화할 수 있는
여러가지 드레싱 용품으로 관리하며 
보유 중인 레이저 장비로 흉터관리를
도와드립니다.

하루 만에 끝내는
원데이
가슴성형

하루 만에 끝내는
원데이가슴성형

풍부한 임상경험과 노하우로
빠르고 완성도 높은 수술을 진행,
당일 퇴원으로 빠른 일상 복귀가 가능합니다

 • 01

  나나 성형외과를
  방문한다

 • 02

  가슴성형 전문의와
  상담 후 맞춤 디자인을 한다

 • 03

  약 1시간 동안
  수술을 진행한다

 • 04

  안전하게 수술받고
  회복실에서 편안히 회복한다

 • 05

  퇴원 후 일상생활로 복귀한다
  (샤워, 식사, 일상생활 가능)

나나 성형외과 가슴 검진센터유방검진 시스템

나나 성형외과 가슴 검진센터
마마 처진 가슴 성형 시스템

유방외과 세부 전문의 유방검진

가슴 수술 전 유방에 있는 석회화 또는 양성 종양 등을 
확인하여 더욱 안전하게 수술을 할 수 있습니다. 
또한 수술 후 보형물의 파열 여부,
구형구축 여부, 피막 두께, 수술 후 부종 원인, 염증,
보형물 위치 및 이동 등을 확인할 수 있습니다. 

고해상도 유방초음파 검사

나나 성형외과에서는 일반 초음파가 아닌 
대학병원급 고해상도 초음파 2대를 사용하고 있어 
개인별 상태에 따라 1:1로 맞춤 장비를 선택하고 있습니다.
 

맘모톰 조직 검사

유방 촬영 또는 유방초음파 검진을 통해 
멍울이나 혹이 발견된 경우, 가슴수술과 함께 
맘모톰 시술을 통하여 멍울을 동시에 제거함으로써 
더욱 안전하게 수술을 진행할 수 있습니다. 

대학병원급 최첨단 장비 구축

정확한 진단과 만족도 높은 치료 결과를 위해서는
의료장비도 중요합니다. 가슴 멍울, 유방암 등 유방질환에
대해 정확한 진단과 치료, 만족스러운 결과를 이끌어내기
위해 대학병원급의 첨단 의료장비를 사용하고 있습니다. 

나나 성형외과 추천 영상

나나 성형외과 가슴 성형 전문의와 유방외과 전문의가
소중한 가슴을 세심하게 지켜드립니다.

나나 성형외과 가슴 성형 전문의와 유방외과 전문의가
소중한 가슴을 세심하게 지켜드립니다.

โรงพยาบาลนานะ

BEFORE & AFTER

NANA PLAsTIC SURGERY