NANA PLASTIC SURGERY

TIGHTENING

Dermatology

ไม่ชัดแม้แต่วินาทีเดียวเคล็ดลับความงาม

NANA HOSPITAL DERMATOLOGY

การร้อยไหม

วิเคราะห์ความหย่อนคล้อยตามช่วงอายุและดึงด้วยซีลฟ์ติ้งเพื่อหาไลน์!
ระบุอายุและลักษณะผิวหนังอย่างแม่นยำและเลือกชนิดของเส้นด้ายและความ
ยาวที่เหมาะสมกับส่วนที่หย่อนคล้อยเพื่อดำเนินการอย่างปลอดภัยค่ะ

วิเคราะห์อย่างแม่นยำตามกลุ่มอายุ
ลักษณะของผิวหนัง เป็นต้น

เนื่องจากระดับความหย่อนคล้อยแตกต่างกันไปตามช่วงอายุ และความยืดหยุ่นของผิวจึงเกิดการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากในการวิเคราะห์อย่างละเอียด

เลือกชนิดของเส้นไหมและความยาวที่เหมาะสมกับขนาดที่ลดลงและบริเวณที่ต้องการ

ขึ้นอยู่กับระดับความหย่อนคล้อยจึงต้องวิเคราะห์อย่างเหมาะสม

การยกกระชับด้วยไหม
4 เส้นในครั้งเดียว

การร้อยไหมที่โรงพยาบาลศัลยกรรมนานะนั้นเป็นวิธีการยกกระชับเนื้อเยื่อของผิวหน้าและเพิ่มความแข็งแรงโดยการใช้เส้นด้ายทั้งหมด 4 ชนิดตามชั้นของผิวหนังเพื่อปรับปรุงความยืดหยุ่นของผิว, ด้ายที่ยื่นออกมา (cog) และด้ายแบบ 3 มิติ (screw) ความจริงแล้วการร้อยไหมที่โรงพยาบาลศัลยกรรมนานะนั้นทำเส้นไหมจาก PDO ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาซึ่งหลังจากระยะเวลาหนึ่งแล้วจะดูดซึมโดยธรรมชาติภายในร่างกายเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ปลอดภัยและน่าพอใจ

ไหมแบบธรรมดา
VS. ไหมแคนูลากลม

โรงพยาบาลศัลยกรรมนานะใช้เข็มชนิดแคนูลาแบบกลมแทนเข็มแบบดั้งเดิมและพยายามอย่างเต็มที่เพื่อลดรอยช้ำและบวมจากการผ่าตัด เข็มแคนูลาทรงกลมสามารถเข้าถึงบริเวณการรักษาที่ต้องการได้อย่างง่ายดายเพื่อป้องกันความเสียหายต่อเนื้อเยื่อผิวหนังและป้องกันการบวม รอยช้ำและอาการเลือดออกจึงมีความพึงพอใจสูงหลังการผ่าตัด

เป็นการผ่าตัดที่รวมเฉพาะขั้นตอ
นที่จำเป็นเท่านั้น

การผ่าตัดจำเป็นต้องออกแบบและวางแผนการผ่าตัดตามประเภทใบหน้าของแต่ละคนและควรคำนึงถึงสาเหตุของการหย่อนคล้อยของใบหน้าแต่ละคนด้วย ควรเลือกการออกแบบและวิธีการผ่าตัดที่คำนึงถึงอายุของผู้รับการผ่าตัดและควรหาตำแหน่งที่ถูกต้องตามความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างที่จะทำการยกกระชับด้วยการร้อยไหม โรงพยาบาลศัลยกรรมนานะดำเนินการโดยคำนึงถึงความเจ็บปวดของคนไข้

ลักษณะการเย็บแผลผ่าตัดที่โรงพยาบาลศัลยกรรมนานะ

โรงพยาบาลศัลยกรรมนานะจะทำการผ่าตัดโดยการรวมขั้นตอนที่จำเป็นเท่านั้น เพื่อให้ได้เห็นผลลัพธ์ได้ในทันทีและยั่งยืนในเวลาอันสั้น

#01

การผ่าตัดและระยะพักฟื้นที่สั้น

ลักษณะการเย็บแผลผ่าตัดที่โรงพยาบาลศัลยกรรมนานะ

โรงพยาบาลศัลยกรรมนานะจะทำการผ่าตัดโดยการรวมขั้นตอนที่จำเป็นเท่านั้น เพื่อให้ได้เห็นผลลัพธ์ได้ในทันทีและยั่งยืนในเวลาอันสั้น

#02

เห็นผลทันทีหลังการผ่าตัด

ลักษณะการเย็บแผลผ่าตัดที่โรงพยาบาลศัลยกรรมนานะ

โรงพยาบาลศัลยกรรมนานะจะทำการผ่าตัดโดยการรวมขั้นตอนที่จำเป็นเท่านั้น เพื่อให้ได้เห็นผลลัพธ์ได้ในทันทีและยั่งยืนในเวลาอันสั้น

#03

สามารถผ่าตัดได้ในเวลากลางวันและใช้ชีวิตประจำวันได้ทันที

ลักษณะการเย็บแผลผ่าตัดที่โรงพยาบาลศัลยกรรมนานะ

โรงพยาบาลศัลยกรรมนานะจะทำการผ่าตัดโดยการรวมขั้นตอนที่จำเป็นเท่านั้น เพื่อให้ได้เห็นผลลัพธ์ได้ในทันทีและยั่งยืนในเวลาอันสั้น

#04

ไม่มีรอยตัด ไม่มีรอยแผลเป็น ไม่มีภาระค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

ลักษณะการเย็บแผลผ่าตัดที่โรงพยาบาลศัลยกรรมนานะ

โรงพยาบาลศัลยกรรมนานะจะทำการผ่าตัดโดยการรวมขั้นตอนที่จำเป็นเท่านั้น เพื่อให้ได้เห็นผลลัพธ์ได้ในทันทีและยั่งยืนในเวลาอันสั้น

#05

สามารถปรับความแข็งแรงในการยกได้ตามระดั
บของผิวหนังและริ้วรอย

ลักษณะการเย็บแผลผ่าตัดที่โรงพยาบาลศัลยกรรมนานะ

โรงพยาบาลศัลยกรรมนานะจะทำการผ่าตัดโดยการรวมขั้นตอนที่จำเป็นเท่านั้น เพื่อให้ได้เห็นผลลัพธ์ได้ในทันทีและยั่งยืนในเวลาอันสั้น

#06

ริ้วรอยร่องแก้มที่หย่อนคล้อย รูปคางหรือส่วนต่
างๆที่ต้องการยกกระชับ

NANA PLASTIC SURGERY

ข้อมูลการร้อยไหม

 • เวลาผ่าตัด
  10-20 นาที
 • วิธีการให้ยาระหว่างผ่าตัด
  ยาชาเฉพาะจุด
 • นอนที่โรงพยาบาลหรือไม่
  ไม่จำเป็น
 • ถุงเลือด
  ไม่มี
 • ตัดไหม
  ไม่มี
 • การพักฟื้น
  ใช้ชีวิตประจำวัน
  ได้ทันที
 • ระยะเวลาพักฟื้น
  ไม่มี

ความรู้เกี่ยวกับการยกกระชับด้วยการร้อยไหมที่โรงพยาบาลศัลยกรรมนานะ

ความเชี่ยวชาญในการยกกระชับที่ได้จากการผ่าตัดการยกกระชับมากกว่าร้อยครั้งจะทำให้ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาสมบูรณ์แบบมากที่สุด

เวลาผ่าตัดอย่างรวดเร็วภายใน
10-20 นาที

จากประสบการณ์และความรู้ความชำนาญในการผ่าตัดยาวนานมาหลายปี
รับประกันผลลัพธ์ที่น่าพึ่งพอใจ

ไม่ต้องกังวลกับผลข้างเคียง เช่น
รอยช้ำ,บวม,แผลเป็น,อักเสบ

ทางเราใช้เฉพาะของแท้ที่ได้รับการอนุมัติจาก FDA อเมริกา และ KFDA เกาหลีเท่านั้น

เห็นผลลัพธ์ของการยกกระชับด้วย
การร้
อยไหมได้ทันที!

ความพึงพอใจสูงเพราะเห็นผลได้ทันทีหลังการผ่าตัด

เป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะบุคคลตามอายุและ
ลักษณะของแต่ละบุคคล

วิเคราะห์อายุและลักษณะผิวของแต่ละคนอย่างแม่นยำและ
ทำการวางแผนการผ่าตัดที่กำหนดเองได้

ระบบการดูแลหลังการผ่าตัดอย่างพิถีพิถันของโ
รงพยาบาลศัลยกรรมนานะ

หลังจากการผ่าตัดแล้ว ทางเราจะช่วยดูแลฟื้นฟูหลังผ่าตัดอย่างละเอียด

NANA PLASTIC SURGERY

ขั้นตอนการร้อยไหมของโรงพยาบาลศัลยกรรมนานะ

ยกกระชับเนื้อเยื่ออย่างเป็นธรรมชาติโดยการร้อยด้ายในทิศทางที่หย่อนคล้อยของแก้มสันกรามและริ้วรอยร่องแก้มจากด้านหน้าของหูและไรผม

การยกกระชับด้วยการยึดเส้นด้ายไว้ที่เยื่อกล้ามเนื้อทำให้เกิดผลลัพธ์ในก
ารยกกระชับที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ลดความกลัวและความไม่สะดวกสบายของคนไข้

ลดรอยช้ำและลดอาการบวม

ลดการอักเสบและลดการเกิดผลข้างเคียง

NANA PLASTIC SURGERY

บริเวณที่สามารถทำการร้อยไหมได้ที่โรงพยาบาลศัลยกรรมนานะ

NANA PLASTIC SURGERY

ชนิดของด้ายที่โรงพยาบา
ลศัลยกรรมนานะ

ไหม ULTRA V MONO ไหม ULTRA V Whirl ไหม CAVERN ไหม MINT
รูปร่างของด้าย
ส่วนที่แนะนำ บริเวณที่ไร้ความยืดหยุ่นของใบหน้า ส่วนลดริ้วรอยบนใบหน้าและร่องแก้ม ใต้ตา, ร่องแก้ม, กรอบหน้า ทั่วใบหน้า, ลำคอ, กรอบหน้า
อายุที่แนะนำ 20 ต้นๆ ถึง 30 กลางๆ 20 ปี กลาง ถึง 40 ปี กลาง 20 ปลายๆ ถึง 40 ปลายๆ 30 ต้นๆ ถึง 50 ต้นๆ
ไหม SCAFFOLD ไหม ETIFICON ไหม ElastiDream ไหม Silhouette Soft
รูปร่างของด้าย
ส่วนที่แนะนำ ใบหน้า, ร่องแก้ม, ลำคอ แก้มตอบ, มุมปาก, กรอบหน้า ทั้งใบหน้า, ลำคอ, กรอบหน้า ทั้งใบหน้า, ร่องแก้ม, หน้าผาก
อายุที่แนะนำ 20 ปลายๆ ถึง 40 ปลายๆ 20 ปี กลาง ถึง 40 ปี กลาง 30 กลางๆ ถึง 50 ปลายๆ 30 ต้นๆ ถึง 50 ต้นๆ
ไหม ULTRA V MONO ไหม ULTRA V Whirl
รูปร่างของด้าย
ส่วนที่แนะนำ บริเวณที่ไร้ความยืดหยุ่นของใบหน้า ส่วนลดริ้วรอยบนใบหน้าและร่องแก้ม
อายุที่แนะนำ 20 ต้นๆ ถึง 30 กลางๆ 20 ปี กลาง ถึง 40 ปี กลาง
ไหม CAVERN ไหม MINT
รูปร่างของด้าย
ส่วนที่แนะนำ ใต้ตา, ร่องแก้ม, กรอบหน้า ทั่วใบหน้า, ลำคอ, กรอบหน้า
อายุที่แนะนำ 20 ปลายๆ ถึง 40 ปลายๆ 30 ต้นๆ ถึง 50 ต้นๆ
ไหม SCAFFOLD ไหม ETIFICON
รูปร่างของด้าย
ส่วนที่แนะนำ ใบหน้า, ร่องแก้ม, ลำคอ แก้มตอบ, มุมปาก, กรอบหน้า
อายุที่แนะนำ 20 ปลายๆ ถึง 40 ปลายๆ 20 ปี กลาง ถึง 40 ปี กลาง
ไหม ElastiDream ไหม Silhouette Soft
รูปร่างของด้าย
ส่วนที่แนะนำ ทั้งใบหน้า, ลำคอ, กรอบหน้า ทั้งใบหน้า, ร่องแก้ม, หน้าผาก
อายุที่แนะนำ 30 กลางๆ ถึง 50 ปลายๆ 30 ต้นๆ ถึง 50 ต้นๆ

NANA’S THREAD LIFTING

การร้อยไหมที่โรงพยาบาลศัลยกรรมนานะเหมาะกับใคร

ออกแบบให้พอดีกับใบหน้าของคนไข้และขึ้นอยู่กับผิวของแต่ละ
คนและความหย่อนคล้อย

01

เหมาะกับผู้ที่มีเหนียงมาก

02

เหมาะกับผู้ที่มีกังวลเรื่องริ้วร
อยลึกบริเวณร่องแก้ม

03

เหมาะกับผู้ที่ต้องการยกกระชับด้
วยวิธีที่ไม่ต้องผ่าตัด

04

เหมาะกับผู้ที่ต้องการฟื้นตัวเร็วและกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างรวดเร็ว

05

เหมาะกับผู้ที่ต้องการการร้อยไหมที่มีประ
สิทธิภาพมากขึ้น

06

เหมาะกับผู้ที่กังวลเรื่องริ้วรอยเล็ก
ๆและริ้วรอยลึก

07

เหมาะกับผู้ที่ใบหน้าหย่อนคล้อยและมีอายุมากขึ้นทำให้ความยืดหยุ่นของผิวลดลง

08

เหมาะกับผู้ที่ต้องการความยืดหยุ่นและผิวขาวกระจ่างใสในเวลาเดียวกัน

NANA PLASTIC SURGERY

เหตุผลพิเศษที่่ควรทำกา
รร้อยไหมที่โ
รงพยาบาล
ศัลยกรรมนานะ

01

การวิเคราะห์และการออกแบบที่แม่นยำ
วิเคราะห์สภาพของคนไข้ก่อนการผ่าตัดอย่างละเอียดเพื่อวิเคราะห์ความเสื่อมสภาพตามอายุ โครงสร้างกระดูก สัดส่วนใบหน้าและระดับความหย่อนคล้อยของแต่ละบุคคลเพื่อการออกแบบที่กำหนดเองได้

02

เทคนิคในการยกกระชับ
เทคโนโลยีการยึดติดกับชั้นเยื่อหุ้มกล้ามเนื้อโดยกำหนดว่าจะร้อยด้านหน้าและด้านหลัง ขึ้นอยู่กับประเภทและประสิทธิภาพในการยกกระชับจะได้ผลดีกว่าเทคนิคที่มีอยู่เดิม

03

1:1 วางแผนแบบตัวต่อตัว
เนื่องจากเป็นเทคนิคการยกกระชับเฉพาะบุคคลของผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังเท่านั้น โดยแต่ละคนจะคำนึงถึงลักษณะผิวที่แตกต่างกันและทำการผ่าตัดที่เหมาะสมกับตัวเองได้

04

การปรับวีไลน์โดยไม่ต้องใช้การผ่าตัด
การผ่าตัดแก้ไขกระดูกไม่ได้หมายความว่าจะได้ใบหน้ารูปวีแต่ต้องเป็นการผ่าตัดที่มีประสิทธิภาพเท่านั้นจึงจะ
ได้วีไลน์ที่สวยสมใจ
 • Line
 • สอบถามรายละเอียดและราคา