NANA PLASTIC SURGERY

จมูกไม่มีสัน

Nose

เพื่อให้หน้าดูสมดุลกัน บรรเลงประสานเสียงในอุดมคติเสร็จสมบูรณ์

NANA HOSPITAL NOSE

ศัลยกรรมเสริมจมูกแบบ 3D-CT

เพื่อให้ได้ทรงจมูกที่เหมาะกับเรา!
การศัลยกรรมเสริมจมูกแบบ 3D-CT ของโรงพยาบาลศัลยกรรมนานะจะ
สร้างทรงจมูกสวยที่เหมาะกับสัดส่วนของใบหน้า

การทำศัลยกรรมเสริมจมูกที่ป
ลอดภัยแล
ะสวยได้รูปผ่านการวิเคราะ
ห์ที่ถูกต้อง

ถึงแม้ว่าภายนอกอาจจะดูเรียบง่ายแต่ภายในจมูกมีโครงสร้างที่ซับซ้อน โรงพยาบาลศัลยกรรมนานะใช้อุปกรณ์ตรวจแบบ 3D-CT เพื่อวินิจฉัยความกลมกลืนโดยรวมของใบหน้าและจมูกผ่านภาพ 3D-CT อย่างแม่นยำและละเอียด

การศัลยกรรมเสริมจมูกแบบ 3D-CT
ที่สมบูรณ์แบบด้วยการวิเคราะห์สามมิติ

ศัลยกรรมเสริมจมูกแบบ 3D-CT ของโรงพยาบาลศัลยก+รรมนานะจะวิเคราะห์สภาพโดยรวม ขนาด รูปร่างและความไม่สมมาตรของกระดูกในจมูก กระดูกอ่อนและเนื้อเยื่อผิวหนังซึ่งไม่สามารถระบุได้จากการให้คำปรึกษาทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของการผ่าตัดการแก้จมูกที่จะสามารถตรวจสอบรูปร่างและปัญหาซิลิโคนและตรวจสอบส่วนต่างๆเช่นการโค้งงุ้มของจมูกเพื่อวางแผนการผ่าตัดที่ถูกต้องและปลอดภัย

เช็คความงุ้มของจมูกและเสากลางจมูกที่ไม่เท่ากัน

+

การวิเคราะห์ขนาดและรูปร่างของกระ
ดูกจมูก

ลักษณะการเสริมจมูกแบบ 3D-CT ของโรงพยาบาลศัลยกรรมนานะ

#01

เป็นการตรวจที่จะวิเคราะห์โครงสร้างของจมูกอย่างละเอียดจนถึงบริเวณที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า

ลักษณะการเสริมจมูกแบบ 3D-CT ของโรงพยาบาลศัลยกรรมนานะ

#02

เป็นการตรวจสอบว่ามีกระดูกหักในจมูกหรือไม่,
ปริมาณกระดูกหัก, ตำแหน่งกระดูกหักและอื่นๆ

ลักษณะการเสริมจมูกแบบ 3D-CT ของโรงพยาบาลศัลยกรรมนานะ

#03

ตรวจสอบความพร้อมและขนาดของกระดูกอ่อนเพื่อวิเคราะห์การเสริมซิลิโคนก่อนการผ่าตัด

ลักษณะการเสริมจมูกแบบ 3D-CT ของโรงพยาบาลศัลยกรรมนานะ

#04

สามารถแก้ไขปัญหาได้พร้อมกัน ไม่เพียงแค่ความสวยเท่านั้นแต่ยังสามารถแก้ไขปัญหาการทำงานของจมูกได้อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาคัดจมูกหรือการงุ้มงอของช่องจมูก

ลักษณะการเสริมจมูกแบบ 3D-CT ของโรงพยาบาลศัลยกรรมนานะ

#05

คนไข้จะได้รับผลลัพธ์ที่น่าพอใจเนื่องจากการตรวจสอบอย่างละเอียดและการผ่าตัดที่แม่นยำ

NANA PLASTIC SURGERY

หลักการ 3 ประการของการเสริมจมูกแบบ
3D-CT ที่โรงพยาบาลศัลยกรรมนานะ

เพราะการศัลยกรรมที่เหมาะกับสัดส่วนของใบหน้าจึงเพิ่มความกลมกลืนให้แก่ใบหน้ามากขึ้น

01

สัดส่วนที่เหมาะสมของใบหน้า
สัดส่วนใบหน้าในอุดมคติตามพระคัมภีร์นั้นมีสมมาตรทั้งซ้ายและขวา ความยาวของจมูกเป็นหนึ่งในสามของความยาวแนวตั้งของใบหน้าและขนาดโดยรวมและความสูงต้องสอดคล้องกับใบหน้า

02

การวิเคราะห์และการออกแบบที่ถูกต้อง
ไม่เพียงแต่สันจมูกที่สูงเท่านั้นแต่ยังคำนึงถึงรูปร่างและสัดส่วนของสันจมูกด้วยเพื่อจมูกที่สวยงามที่เหมาะกับตัวเรา

03

การออกแบบแบบ 1:1
เนื่องจากจมูกเป็นเหมือนศูนย์กลางของใบหน้า การผ่าตัดจึงต้องดำเนินการตามหลักการเพื่อให้สอดคล้องกับหน้าผาก แก้ม ตา คาง ริมฝีปาก เป็นต้น

NANA PLASTIC SURGERY

ข้อมูลการเสริมจมูกแบบ 3D-CT

 • เวลาผ่าตัด
  1 ชั่วโมง
 • วิธีการให้ยาระ
  หว่างผ่าตัด
  ยานอนหลับ
 • นอนที่โรงพย
  าบาลหรือไม่
  ไม่จำเป็น
 • ตัดไหม
  5-7 วันหลังการผ่าตัด
 • การพักฟื้น
  สามารถใช้ชีวิตได้ทันทีหลังจากตัดไหม
 • ระยะเวลาพักฟื้น
  2 ครั้ง

ความพิเศษของการเสริมจมูกแบบ
3D-CT ที่โรงพยาบาลศัลยกรรมนานะ

ประสบการณ์ที่ได้จากการผ่าตัดเป็นร้อยๆ
ครั้งจะทำให้เกิดผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจ

การผ่าตัดแบบรายบุคคลขึ้นอยู่กับรูปร่าง

การเลือกซิลิโคนที่เหมาะสมสำหรับแต่ละคน

ไม่เพียงแค่แก้ปัญหาความงามเท่านั้นแต่ยังสา
มารถแก้ไขปัญหาของจมูกได้อีกด้วย

สามารถรักษาโดยการวินิจฉัยอาการต่าง ๆ เช่น จมูกอุดตัน,
เสากลางจมูกไม่เท่ากันและวิเคราะห์ผ่าน 3D-CT

ได้ผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจสูงผ่านกา
รวิเคราะห์ความแม่นยำ

การดำเนินการผ่าตัดพร้อมกับการรักษาจมูกที่มีประสิทธิภาพ

NANA PLASTIC SURGERY

ความแตกต่างของการศัลยกรรมจมูกที่โรงพยาบาลศัลยกรรมนานะ

การวิเคราะห์ก่อนผ่าตัด
ไม่เหมือนกับการศัลยกรรมจมูกทั่วไปที่จะทำการผ่าตัดโดยการระบุรูปร่างภายนอกของจมูกเท่านั้น ทางเราจะใช้ 3D-CT เพื่อระบุสภาพกระดูกอ่อนและเนื้อเยื่อใต้จมูกอย่างแม่นยำและทำการผ่าตัดอย่างปลอดภัย
การใช้ซิลิโคน
ไม่เพียงแต่ใช้ซิลิโคนที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเท่านั้นแต่ยังใช้ซิลิโคนตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคลอีกด้วย
ส่วนที่ใช้ในการทำงาน
ไม่ใช่เพียงแค่ปรับปรุงรูปทรงของจมูกเท่านั้นแต่เป็นการแก้ไขปัญหาทางจมูกอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นการคัดจมูกและจมูกอักเสบ
ผลลัพธ์
ไม่เหมือนกับการเสริมจมูกทั่วไปที่เสริมเพียงทรงจมูกเท่านั้นแต่ทางเราจะคำนึงถึงใบหน้าโดยรวมและความชอบของคนไข้

Q&A คำตอบจาก
Nana ศัลยกรรมพลาสติก

Q

อาการบวมของการเสริมจมูกใช้เวลาเท่าไหร่

อาการบวมของจมูกอาจแตกต่างกันไปในแต่ละคน โดยเฉลี่ยแล้วหลังจากผ่าตัดหนึ่งสัปดาห์อาการบวมจะค่อยๆลดลง อาการบวมหรือรอยช้ำต่างๆจะลดลงภายใน 1-2 สัปดาห์ และเมื่อเวลาผ่านไปประมาณ 1 เดือนอาการบวมและแผลเป็นจะค่อยๆดีขึ้นจนถึง 6 เดือน อย่างไรก็ตามอาจมีความแตกต่างกัน

Q

การเสริมจมูกและการรักษาความอักเสบของจมูกมีความสัมพันธ์กันหรือไม่

หากคนไข้มีอาการจมูกอักเสบเนื่องจากหลายสาเหตุ คนไข้มีความจำเป็นต้องตรวจอาการและรักษาล่วงหน้าก่อนการผ่าตัดและอาการอักเสบของจมูกเป็นต้นเหตุของการงุ้มงอของจมูกอีกด้วย ในกรณีนี้กระดูกอ่อนบริเวณส่วนที่งุ้มงอจะถูกใช้ในการเสริมจมูกแต่อย่างไรก็ตาม หากมีสาเหตุอื่นๆ ที่ต้องจำเป็นในการรักษาเพื่อแก้ไขปัญหาอาการจมูกอักเสบก็ควรทำ

3D-CT RHINOPLASTY

การศัลยกรรมเสริมจมูกแบบ 3D-CT ที่โรงพยาบาลศัลยกรรมนานะเหมาะกับใคร

ออกแบบจมูกทรงสวยที่เป็นธรรมชาติให้เข้ากับใบหน้าและความชอบของแต่ละคนได้

01

จมูกไม่มีสัน

02

จมูกเอียง

03

จมูกงุ้ม

04

จมูกใหญ่คล้ายชมพู่

05

จมูกปีกกว้าง

06

จมูกกว้าง

07

จมูกยาว

08

จมูกคล้ายลูกศร

POST-SURGERY AT NANA

ระบบการจัดการที่สมบูรณ์แบบก่อนและหลังการผ่าตัดที่โรงพยาบาลศัลยก
รรมนานะ

01

ใบหน้าในอุดมคติที่เหมาะกับเอกลัก
ษณ์ของแต่ละบุคคล
โรงพยาบาลศัลยกรรมนานะคำนึงถึงเอกลักษณ์และความชอบของแต่ละบุคคลเป็นหลักและปรับลดจุดที่ไม่มั่นใจให้น้อยลงที่สุดเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเท่านั้น

02

การแนะนำระบบแจ้งชื่อจริงในห้องผ่าตัดเ
พื่อความถูกต้อง เชื่อถือได้
บุคลากรทางการแพทย์ที่รับผิดชอบจะดำเนินการแบบ 1:1 ตั้งแต่การปรึกษาไปจนถึงการดูแลหลังผ่าตัดและการที่ใช้ชื่อจริงในการดำเนินงานจะช่วยลดความผิดพลาดและส่งต่อข้อมูลกันอย่างจริงใจและเชื่อถือได้

03

ได้ทรงจมูกที่สวยตามธรรมชาติ
โรงพยาบาลศัลยกรรมนานะดำเนินการผ่าตัดเพื่อให้ได้จมูกที่เป็นศูนย์กลางของใบหน้ามีความสอดคล้องกับหน้าผาก แก้ม ตา คาง และริมฝีปากด้วยความรู้ของผู้เชี่ยวชาญขอ
งศัลยแพทย์

04

การดูแลหลังการผ่าตัดที่ปลอดภัยแ
ละมีความรับผิดชอบ
โรงพยาบาลศัลยกรรมนานะใส่ใจกับความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่งและมีระบบความปลอดภัยอย่างมืออาชีพทั้งในและนอกห้องผ่าตัด เช่นการวางยาสลบอย่างปลอดภัยและระบบไฟฟ้าสถิต นอกจากนี้ที่โรงพยาบาลศัลยกรรมนานะยังมีระบบการดูแลเพื่อติดตามผลการผ่าตัดอย่างมีประสิทธิภาพผ่านการดูแลหลังการผ่าตัดและอื่นๆ
 • Line
 • สอบถามรายละเอียดและราคา