NANA PLASTIC SURGERY

การผ่าตัดตาสองชั้น

Eye

เป็นธรรมชาติเหมือนตาของฉันค่ะ แผนการที่เหมาะสม

NANA HOSPITAL EYE

ทำตาสองชั้นแบบเย็บ

โรงพยาบาลศัลยกรรมนานะ คำนึงถึงรูปทรงดวงตาของแต่ละคน สร้างอินไลน์, เอ้าท์ไลน์, อินเอ้าท์ไลน์ให้สอดคล้องกับสัดส่วนโดยรวม และทำให้ตาเป็นธรรมชาติมากขึ้นค่ะ

วิธีการทำตาสองชั้นแ
บบเย็บ
เจาะรูบนเปลืองตา ประมาณ 3~5จุด และเย็บให้เกิดเส้นตาสองชั้น แต่ชั้นตาอาจจะหลุดง่าย
วิธีการทำตาสองชั้นแบบไม่กรีด แบบธรรมชาติs
เจาะรู 5-7 จุด ร้อยด้ายเย็บ 2 ครั้ง
เพิ่อไม่ให้ชั้นตาหลุดง่าย

วิธีทำตาสองชั้นของโรงพยาบา
ลศัลยกรรมนานะ ต่างจากที่อื่น

ต่างจากวิธีการฝังเข็มทั่วไป โดยจะเจาะรูเข็มประมาณ 5-7 รู บริเวณเปลือกตา ยึดระหว่างผิวกับกล้ามเนื้อตา ผ่านการเย็บมัดปมด้าย ทำให้เกิดไลน์ตาสองชั้นที่คมชัดตั้งแต่หัวจนถึงหาง ตาเองตามตามธรรมชาติ โดยไม่ต้องผ่านการกรีดตา

ศัลยกรรมอย่าให้โป๊ะ! ด้วยวิธีการเย็บจุด
เพื่อให้เป็นธรรมชาติ

แตกต่างจากวิธีการเย็บแบบเดิม เอาชิ้นกล้ามเนื้อตาบางส่วนออก
โดยผ่านการเจาะรู 5-7จุด บริเวณเปลือกตา

กังวลว่าตาสองชั้นจะคลายงั้นหรอ?

นานะ มีรับประกัน มีบริการหลังการผ่าตัด

กรณีชั้นตาสองชั้นคลาย สามารถเข้ามาที่โรงพยาบาลศัลยกรรมนานะ เพื่อรับการผ่าตัดแก้ไขให้ ฟรี!

NANA PLASTIC SURGERY

โรงพยาบาลศัลยกรรมนานะ
วิธีการเย็บตาสองชั้น

ต่างจากวิธีการเย็บแบบทั่วไป โดยจะใช้การเย็บด้าย 2รอบ แบบ Dual Lock
เพื่อให้ได้ไลน์ที่แน่น เส้นตาชัดตั้งแต่หัวจรดปลาย

01

ออกแบบลายเส้นตามความต้อ
งการส่วนบุคคล

02

เจาะรูอย่างต่ำ 5-7รู ตามการออก
แบบของแพทย์

03

จะดึงกล้ามเนื้อใต้ผิวหนังและเอาเยื่อบางส่วนออก ผ่านรูที่เจาะ เพื่อทำให้เกิดการยึดเกาะตามธรรมชาติ

04

ทำเส้นตาสองชั้นโดยการผ่านเส้นด้ายที่เย็บยึดระหว่างผิวหนังและเยื่อตาของตาสองชั้น เพื่อให้เกิดไลน์

05

ได้ตาสองชั้นที่แลดูธรรมชาติ
และเส้นชัดเจน

ผู้ที่เหมาะกับการทำตาสอ
งชั้นโดยวิธีเย็บ

สร้างดวงตาที่แลดูธรรมชาติเหมาะกับใบหน้าเฉพาะของแต่ละบุคคล
วยคำแนะนำจากแพทย์เฉพาะทางผู้เชี่ยวชาญ

#01

หากคุณอยากได้ดวงตาที่มีความเป็นธรรมชาติ

ผู้ที่เหมาะกับการทำตาสอ
งชั้นโดยวิธีเย็บ

สร้างดวงตาที่แลดูธรรมชาติเหมาะกับใบหน้าเฉพาะของแต่ละบุคคล
วยคำแนะนำจากแพทย์เฉพาะทางผู้เชี่ยวชาญ

#02

กรณีที่ไม่อยากทำการกรีด

ผู้ที่เหมาะกับการทำตาสอ
งชั้นโดยวิธีเย็บ

สร้างดวงตาที่แลดูธรรมชาติเหมาะกับใบหน้าเฉพาะของแต่ละบุคคล
วยคำแนะนำจากแพทย์เฉพาะทางผู้เชี่ยวชาญ

#03

กรณีเปลือกตาบางและไม่มีความยืดหยุ่นของผิว

ผู้ที่เหมาะกับการทำตาสอ
งชั้นโดยวิธีเย็บ

สร้างดวงตาที่แลดูธรรมชาติเหมาะกับใบหน้าเฉพาะของแต่ละบุคคล
วยคำแนะนำจากแพทย์เฉพาะทางผู้เชี่ยวชาญ

#04

กรณีกังวลเกี่ยวกับแผลเป็น

ผู้ที่เหมาะกับการทำตาสอ
งชั้นโดยวิธีเย็บ

สร้างดวงตาที่แลดูธรรมชาติเหมาะกับใบหน้าเฉพาะของแต่ละบุคคล
วยคำแนะนำจากแพทย์เฉพาะทางผู้เชี่ยวชาญ

#05

อยากกลับมาใช้ชีวิตแบบปกติได้อย่างรวดเร็ว

NANA PLASTIC SURGERY

ข้อมูลการเย็บตาสองชั้น

 • เวลาผ่าตัด
  ประมาณ 15 นาที
 • วิธีการให้ยาสลบ
  ยานอนหลับ
 • ต้องนอนโรงพยาบาลหรือไม่
  ไม่
 • ต้องตัดไหม
  หรือไม่
  ไม่
 • ใช้ชีวิตได้ตา
  มปกติ
  ทันที
 • เข้ารับการทำแผลในโรงพยาบาล
  ไม่มี

เหตุผลที่ทำให้วิธีการเย็บตาสองชั้นของนานะ พิเศษกว่าที่อื่น

ด้วยวิธีการเย็บตาสองชั้นอย่างละเอียดประณีต ทำให้ได้ชั้นตาที่ยึดแน่น ไม่หลุดง่าย และยังฟื้นตัวไว ได้ชั้นสองตาที่เป็นธรรมชาติ

ไร้กังวลเรื่องรอยแผลเป็น NO!

เย็บยึดกล้ามเนื้อตา ผ่านรูเล็ก ทำให้แทบมองไม่เห็นรอยแผลเป็น

การเย็บสองชั้น แบบ Dual Lock
ไร้กังวลเรื่องชั้นตาคลาย NO!

ใช้วิธีเย็บและยึดติดของกล้ามเนื้อแบบธรรมชาติ
พร้อมทั้งไหมแบบพิเศษ
ทำให้หายห่วงเรื่องชั้นตาจะคลายลง

ฟื้นตัวเร็ว กลับมาใช้ชีวิตประจำ
วันอย่างรวดเร็ว

ระยะเวลาผ่าตัดที่สั้น ไม่มีรอยไหม และฟื้นตัวได้ไว
ดังนั้นคุณจึงสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ทันที

รับประกัน บริการดูแลหลังการผ่าตัด

บริการผ่าตัดแก้ไขชั้นตาฟรีรอบสอง หากชั้นตาที่ทำไปคลายตัวลง

Q&A คำตอบจาก
Nana ศัลยกรรมพลาสติก

Q

หลังเย็บตาสองชั้น มีข้อควรระวังอะไรบ้าง?

หลังจากการเย็บตาสองชั้นแล้ว ใช้เวลานานเท่าไหร่กว่าชั้นตาจะยึดติดกันอย่างเป็นธรรมช่าติหลังการเย็บชั้นตาแล้ว ควรงดการขยี้ตา หากขยี้ตาแรง อาจทำให้เลือดคั่งหรือบวมรุนแรงขึ้นได้

COMPLETE IN JUST ONE DAY

ทำตาสองชั้นแบบเย็บ
จบได้ใน1วัน

แก้ไขตาสองชั้นให้เหมาะกับกับรูปหน้าเฉพาะส่วนบุคคลอย่างประณีต

01

เดินทางเข้ามาที่โรงพยาบาลศัลยกรรมนานะ

02

ปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมตาสองชั้น พร้อมเข้ารับการออกแบบชั้นตา

03

ใช้เวลาประมาณ 15 นาทีในการผ่าตัด

04

สามารถชีวิตประจำวันปกติได้ทันทีหลังออกจากโรงพยาบาล (สามารถใส่เลนส์ ล้างหน้า และแต่งหน้าได้)

NANA PLASTIC SURGERY

ระบบการผ่าตัด เน้นความปลอดภัยที่เชื่อถือได้ของโรงพยาบาลศัลยกรรมนานะ

01

การศัลยกรรมตาออกแบบเฉพาะบุคคล
โรงพยาบาลศัลยกรรมนานะ ออกแบบดวงตาแบบเฉพาะส่วนบุคคลให้เข้ากับ รูปทรงตา สัดส่วนใบหน้า และความชอบส่วนบุคคล เพื่อลดจุดอ่อน เน้นแต่จุดแข็ง เพื่อให้ได้ดวงตาในอุดมคติ

02

ระบบกล้องวงจรปิดในห้องผ่าตัด
โรงพยาบาลนานะ มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดในห้องผ่าตัด เพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัยของคนไข้ ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางการแพทย์s

03

ตาโตสวยตามธรรมชาติ
โรงพยาบาลศัลยกรรมนานะ เน้นงานศัลยกรรมดวงตาที่กลมโต เป็นธรรมชาติ ด้วยความรู้ของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน นอกจากจะได้ดวงตาเป็นธรรมชาติตามสัดส่วนของใบหน้า รอยแผลเป็นก็ยังน้อยอีกด้วย

04

การให้ความรับผิดชอบ
ศัลยแพทย์ของโรงพยาบาลนานะ ผู้รับผิดชอบเคสของคนไข้นั้นๆ จะรับผิดชอบดูแลตั้งแต่วันปรึกษา ผ่าตัด จนถึงการดูแลหลังผ่าตัด เพื่อมั่นใจได้ว่าจะให้ได้ผลงานที่สมบูรณ์แบบมากที่สุด

05

การดูแลหลังผ่าตัด
โรงพยาบาลศัลยกรรมนานะให้ความสำคัญกับความปลอดภัยเป็นอันดับแรก โดยมีทีมแพทย์วิสัญญีมืออาชีพคอยดูแลก่อนการผ่าตัด รวมถึงระบบป้องกันไฟฟ้าสถิตขณะผ่าตัด นอกจากนี้ยังมีบริการดูแลลดบวมหลังผ่าตัดอีกด้วย

NANA PLASTIC SURGERY

ประเภทศัลยกรรมตาสองชั้น

เส้นอินไลน์ เส้นบาง ดูอ่อนโยน
เส้นตาที่หัวตาหลบใน เส้นบาง และคมชัด
เส้นเอาท์ไลน์ คมชัด สดใส
หัวตาเปิด ชั้นตาชัด ให้ความรู้สึกแปลกใหม่และงดงาม
ตาสองชั้นแบบอินเอาท์ไลน์ เหมาะสำหรับชาวเอเชีย
เป็นเส้นกึ่งกลางระหว่างอินไลน์และเอาท์ไลน์ เส้นตาสองชั้นจะสูงขึ้นเรื่อย ๆ จากหัวตาไปจนถึงหางตา
เส้น Semi-outline หรูหรา แต่แลดูธรรมชาติ
จุดเริ่มต้นที่หัวตาไม่ปิด แต่ชั้นตาเล็กกว่าเส้นเอาท์ไลน์ แต่เส้นที่สดใสหรูหรา แต่ดูธรรมชาติ

NANA HOSPITAL EYE

เย็บตาสองชั้นแบบ DUAL LOCK

การทำตาสองชั้นแบบ Dual Lock จะไม่ผ่านการกรีดตา แต่จะใช้วิธีเจาะรูบนเปลือกตา สร้างชั้นตาธรรมชาติ ไม่โป๊ะ

การทำตาสองชั้นแบบ Dual Lock
ของโรงพยาบาลศัลยกรรมนานะ

คืออะไร?

การเย็บตาสองชั้นแบบ Dual Lock จะไม่ผ่านการกรีด แต่จะเจาะรูและเย็บกล้ามเนื้อตา สร้างชั้นตาที่ธรรมชาติ ดำเนินการออกแบบและผ่าตัดให้เหมาะกับเฉพะส่วนบุคคล ไม่โป๊ะ มีความเป็นธรรมชาติ

วิธีการเย็บตาสองชั้นแบบทั่วไป
เจาะรูเข็มแค่ 3-4จุด ทำให้ชั้นตาออกมาไม่เรียบเนียน
วิธีการเย็บตาสองชั้นแบบ
Dual Lock ของนานาะ
เจาะรู 5-7จุดให้เหมาะกับความยาวของดวงตา เพื่อทำให้ได้เส้นตาที่สวยเข้ารูปมากที่สุด ได้เส้นที่เรียบไร้การขาดตอน

ด้วย Know-how ของโรงพยาบาลศัลยกรรมนานะ ไม่ต้องกังวลเรื่องชั้นตาคลายลง NO~

ข้อดีของการทำตาสองชั้นแบบไม่กรีด คือ รอยแผลเป็นน้อย ฟื้นตัวได้ไว และได้ชั้นตาที่เป็นธรรมชาติ การทำตาสองชั้นแบบ Dual Lock ทำให้ได้ชั้นตาที่เหมาะกับองค์ประกอบอื่นๆของใบหน้า ผ่านการเย็บชั้นตา ทำให้ลดการเกิดปัญหาชั้นตาคลาย และเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าสูง

การยื่นลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาของ การเย็บตาแบบ Dual Lock

‘Dual Lock’ เป็นวิธีการผ่าตัดเฉพาะทางด้วย Know-how ที่คิดค้นและพัฒนาโดยคุณหมอฮวังดงยอนและคิมฮยอนจุน ผ่านการ เจาะรู 5-7จุด เย็บยึดระหว่างผิวหนังและชั้นกล้ามเนื้อตา 2รอบเพื่อให้ได้ชั้นตาที่ยึดแน่น คมชัดตั้งแต่โคนจรดปลาย

NANA PLASTIC SURGERY

วิธีการเย็บตาสองชั้นแบบ Dual Lock ของนานะ

เนื่องจากเป็นวิธีการเย็บผ่านรูเล็กๆ ไม่ได้มีการกรีดตา ทำให้แทบไม่หลงเหลือรอยแผลเป็นให้เห็น อีกทั้งยังไม่ต้องมีการตัดไหม หรือ แทบไม่มีอาการบวมช้ำแต่อย่างใด

01
ออกแบบไลน์ตาสองชั้นตามความชอบและลักษณะเฉพาะของแต่ละคน
02
เจาะรูอย่างต่ำ 5-7รู ตามการออกแบบของแพทย์
03
จะดึงกล้ามเนื้อใต้ผิวหนังและเอาเยื่อบางส่วนออก ผ่านรูที่เจาะ เพื่อทำให้เกิดการยึดเกาะตามธรรมชาติ
04
ได้ตาสองชั้นที่แลดูธรรมชาติและเส้นชัดเจน

ผู้ที่เหมาะกับการทำตาสองชั้นโดยวิธีเย็บ

ความพึงพอประทับใจอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรูปร่างและขนาดของตาสองชั้น ดังนั้นจึงต้องกำหนดรูปร่างและความสูงของไลน์ให้สอดคล้องกับสภาพตาของแต่ละคน

#01

คนที่มีอยากให้แผลเป็นและอาการบวมน้อยและอยากกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติอย่างไวที่สุด

ผู้ที่เหมาะกับการทำตาสองชั้นโดยวิธีเย็บ

ความพึงพอประทับใจอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรูปร่างและขนาดของตาสองชั้น ดังนั้นจึงต้องกำหนดรูปร่างและความสูงของไลน์ให้สอดคล้องกับสภาพตาของแต่ละคน

#02

คนที่ผิวบางและหย่อนยานบริเวณเปลือกตา

ผู้ที่เหมาะกับการทำตาสองชั้นโดยวิธีเย็บ

ความพึงพอประทับใจอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรูปร่างและขนาดของตาสองชั้น ดังนั้นจึงต้องกำหนดรูปร่างและความสูงของไลน์ให้สอดคล้องกับสภาพตาของแต่ละคน

#03

ท่านที่ไม่อยากจะเลือกวิธีการกรีด

ผู้ที่เหมาะกับการทำตาสองชั้นโดยวิธีเย็บ

ความพึงพอประทับใจอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรูปร่างและขนาดของตาสองชั้น ดังนั้นจึงต้องกำหนดรูปร่างและความสูงของไลน์ให้สอดคล้องกับสภาพตาของแต่ละคน

#04

ผู้ที่ต้องการตาสองชั้นที่เป็นธรรมชาติและไม่มีแผลเป็น

ผู้ที่เหมาะกับการทำตาสองชั้นโดยวิธีเย็บ

ความพึงพอประทับใจอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรูปร่างและขนาดของตาสองชั้น ดังนั้นจึงต้องกำหนดรูปร่างและความสูงของไลน์ให้สอดคล้องกับสภาพตาของแต่ละคน

#05

ผู้ที่ไม่อยากให้เห็นรอยแผลเป็นชัดตอนหลับตา

ผู้ที่เหมาะกับการทำตาสองชั้นโดยวิธีเย็บ

ความพึงพอประทับใจอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรูปร่างและขนาดของตาสองชั้น ดังนั้นจึงต้องกำหนดรูปร่างและความสูงของไลน์ให้สอดคล้องกับสภาพตาของแต่ละคน

#06

ผู้ที่ไม่ต้องการให้ตาสองชั้นคลายหลังจากใช้วิธีเย็บ

NANA PLASTIC SURGERY

ข้อมูลการทำตาสองชั้นแบบ Dual Lock

 • เวลาผ่าตัด
  ประมาณ 15 นาที
 • วิธีการให้ยาสลบ
  ยานอนหลับ
 • ต้องนอนโรงพยาบาลหรือไม่
  ไม่
 • ต้องตัดไหม
  หรือไม่
  ไม่
 • ใช้ชีวิตได้ต
  ามปกติ
  ทันที
 • เข้ารับการทำแผ
  ลในโรงพยาบาล
  ไม่มี

เหตุผลที่ทำให้วิธีการเย็บตาสองชั้นของนานะ พิเศษกว่าที่อื่น

ด้วยวิธีการเย็บตาสองชั้นอย่างละเอียดประณีต ทำให้ได้ชั้นตาที่ยึดแน่น ไม่หลุดง่าย และยังฟื้นตัวไว ได้ชั้นสองตาที่เป็นธรรมชาติ

ได้ชั้นตาที่เป็นธรรมชาติและคมชัด

ได้ชั้นตาที่เป็นธรรมชาติผ่านการเย็บรูเข็ม โดยไร้การกรีด

เจาะรู 5-7จุด ทำให้หายห่วงว่าชั้นตาจะคลายลง

เจาะรู 5-7จุด ให้เหมาะกับความยาวของดวงตา เพื่อได้ชั้นตาที่เรียบเนียนไม่มีติดขัด

ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วด้วยเวลาผ่าตัดสั้น

เป็นการผ่าตัดที่ง่ายและไว อาการบวมและรอยช้ำน้อยมาก

ศัลยกรรมแบบไร้การกรีด
ไร้กังวลเรื่องรอยแผลเป็น DOWN

ไม่มีการเกิดรอยแผลเป็นเหมือนการกรีด และ อาการบวมน้อย ฟื้นตัวไว

บริการดูแลหลังผ่าตัด ของโรงพยาบาลศัลยกรรมนานะ

มีบริการดูแลหลังผ่าตัด เพื่อความพึงพอใจที่มากขึ้น

Q&A คำตอบจาก
Nana ศัลยกรรมพลาสติก

Q

ถ้าการทำตาสองชั้นแบบเย็บมันคลายลง งั้นการกรีดดีกว่ารึเปล่า?

หลายคนอาจบอกว่า การทำตาแบบเย็บ จะคลายลง แต่ความจริงแล้ว เมื่อเวลาผ่านไป กล้ามเนื้อตาหย่อนคล้ายลง จึงทำให้ชั้นตาหายไป ซึ่งการกรีดตาก็เช่นกัน
แต่ด้วยเทคนิคพิเศษขอนานะ ทำให้มั่นใจได้เลยว่าจะได้ชั้นตาที่สวยยึดแน่นสมบูรณ์แบบ

Q

การทำตาสองชั้นนั้น ทำที่โรงพยาบาลไหนก็ได้หรอ?

ด้วยประสบการทำตาสองชั้นอันยาวนาน ควบคู่กับเทคนิคและความสามารถเฉพาะตัว ศัลแพทย์ผู้เชียวชาญเฉพาะด้านของนานะ สามารถทำการผ่าตัดด้วยเทคนิค Know-how
วิธีการผ่าตัดทำตาสองชั้นโดยทำให้เกิดอาการบวมและรอยแผลเป็นที่น้อยที่สุด

 • Line
 • สอบถามรายละเอียดและราคา