NANA PLASTIC SURGERY

การยกกระชับคอ

Lifting

โดยส่วนตัวแล้วให้ความสวยงามตามธรรมชาติ

NANA HOSPITAL LIFTING

การยกกระชับคอ

การยกกระชับริ้วรอยที่คอทำให้เกิดการยกกระชับอย่างต่อเนื่องและแม่นยำโดยการกำจัดไขมันภายในของกล้ามเนื้อ platysma muscle
ซึ่งเป็นกล้ามเนื้อใต้ผิวหนังบริเวณคอและรวบรวมกล้ามเนื้อที่หย่อนคล้อยมาสร้างใหม่

การยกกระชับริ้วรอยคอคืออะไร

เมื่ออายุมากขึ้น ไขมันก็จะสะสมที่ส่วนล่างของคอทำให้รูปกรอบหน้าหายไปและมองเห็นเหนียงได้อย่างชัดเจน เมื่อผิวหนังหย่อนคล้อยลง ริ้วรอยตามแนวนอนจะลึกขึ้นและชัดเจนขึ้น กล้ามเนื้อที่อยู่ด้านล่างของขากรรไกรจะหย่อนลง ถ้าริ้วรอยที่คอลึกหรือหย่อนคล้อยลงจนถึงใต้คาง ในบางกรณีการดูดไขมันใต้คางหรือบริเวณรอบคางอาจจะเกิดขึ้นได้ในเวลาเดียวกัน

เหตุผลในการเลือกการยกกระชับที่
โรงพยาบาลศัลยกรรมนานะ

การยกกระชับสำหรับผู้ที่อยู่ในวัย 20 - 30 ที่สูญเสียความกระชับเนื่องจากปรับโครงหน้าและผู้ที่อยู่ในวัย 40 - 50 ที่กังวลเรื่องริ้วรอยและความหย่อนคล้อยเนื่องจากอายุที่สูงขึ้นนั้นมีขั้นตอนการแก้ไขที่แตกต่างกัน. ทางโรงพยาบาลศัลยกรรมนานะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการยกกระชับด้วยเทคนิคพิเศษเฉพาะตัวและได้ทำการผ่าตัดยกกระชับที่ได้รับความพึ่งพอใจจากคนไข้มาแล้วมากกว่า 100 เคสมานานกว่า 10 ปี

NANA PLASTIC SURGERY

วิธีการยกกระชับริ้วรอยคอของโรงพยาบาลศัลยกรรมนานะ

การแก้ไขริ้วรอยที่คอเป็นการยกกระชับไขมันใต้คอและผิวหนังที่หย่อนคล้อยและช่วยรักษารอยย่นที่คอจนถึงสันกรามได้

01
การวางแผนการผ่าตัดนั้นจะขึ้นอยู่กับระดับความหย่อนคล้อย อายุและลักษณะของริ้วรอยซึ่งจะมีการให้คำปรึกษาอย่างละเอียดก่อนการผ่าตัด
02
ผ่าตัดน้อยที่สุดตามไรผมด้านหลังหูที่มองเห็นได้ยาก
03
โดยกรีดตรงกลางของคอออกและดูดไขมันออกก่อนจะดึงผิวและริ้วรอยที่หย่อนคล้อยเพื่อย้ายตำแหน่งใหม่
04
ตัดออกและปิดแผลส่วนที่ดึงออก

NANA PLASTIC SURGERY

การยกกระชับริ้วรอยคอ

การผ่าตัดใต้คางเพื่อยกกระชับคอ

01

ผ่าตัดใต้คางประมาณ 3 ซม.
เพื่อจัดไขมันรอบ ๆ

02

หลังจากผ่าแล้ว กล้ามเนื้อบริเวณด้านหน้าของกล้ามเนื้อ ก็จะถูกสร้างขึ้นมาใหม่

การยกกระชับริ้วรอยที่คอทั้งหมด

01

ทำโดยการผ่าตัดบริเวณใต้คางและส่วนหลังหูบางส่วน

02

หลังจากผ่าตัดแล้วจะดึงด้านหน้าและด้านข้างเพื่อแก้ไขเหนียงและคอ

ใครเหมาะกับการยกกระชับริ้วรอยที่คอ

ริ้วรอยที่คอนั้นดูแลยากกว่าริ้วรอยบนใบหน้า เนื่องจากเป็นริ้วรอยที่คอชนิดต่างๆ
ที่เกิดขึ้นตามอายุ

#01

เหมาะกับผู้ที่มีริ้วรอยตามแนวนอนหรือแนวตั้งที่ลึก

ใครเหมาะกับการยกกระชับริ้วรอยที่คอ

ริ้วรอยที่คอนั้นดูแลยากกว่าริ้วรอยบนใบหน้า เนื่องจากเป็นริ้วรอยที่คอชนิดต่างๆ
ที่เกิดขึ้นตามอายุ

#02

เหมาะกับผู้ที่คอมีความหย่อนคล้อย

ใครเหมาะกับการยกกระชับริ้วรอยที่คอ

ริ้วรอยที่คอนั้นดูแลยากกว่าริ้วรอยบนใบหน้า เนื่องจากเป็นริ้วรอยที่คอชนิดต่างๆ
ที่เกิดขึ้นตามอายุ

#03

เหมาะกับผู้ที่มีเหนียงและใบหน้าดูใหญ่เนื่องจากคอที่หย่อนคล้อย

ใครเหมาะกับการยกกระชับริ้วรอยที่คอ

ริ้วรอยที่คอนั้นดูแลยากกว่าริ้วรอยบนใบหน้า เนื่องจากเป็นริ้วรอยที่คอชนิดต่างๆ
ที่เกิดขึ้นตามอายุ

#04

เหมาะกับผู้ที่คอหย่อนคล้อยกว่าใบหน้า

NANA PLASTIC SURGERY

การยกริ้วรอยที่คอ ข้อมูลการผ่าตัด

 • เวลาผ่าตัด
  1 ชั่วโมง
 • วิธีการให้ยาร
  ะหว่างผ่าตัด
  ยานอนหลับ ยาสลบ
 • นอนที่โรงพย
  าบาลหรือไม่
  ไม่จำเป็น
 • ถุงเลือด
  ไม่มี
 • ตัดไหม
  หนึ่งสัปดาห์ห
  ลังการผ่าตัด
 • การพักฟื้น
  1-2 วันหลังจากนั้น
 • ระยะเวลาพักฟื้น
  1 ครั้ง

จุดสำคัญของการยกกระชับริ้วรอยที่คอ

ริ้วรอยที่คอนั้นดูแลยากกว่าริ้วรอยบนใบหน้า
การลดริ้วรอยที่คอจะช่วยลดอายุลงได้

วีไลน์ที่ได้รูป

ริ้วรอยที่คอและเหนียงที่หนาขึ้นสามารถ
แก้ไขได้ในเวลาเดียวกัน

ผ่าตัดน้อยที่สุดและฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว

เนื่องจากเป็นการผ่าตัดเล็กทำให้เลือดออกเล็กน้อยตามไรผมและควา
มเจ็บปวดลดลงและแผลเป็นที่แทบมองไม่เห็น

แผนการผ่าตัดที่สามารถวางแผนได้เอง

แต่ละบุคคลมีระดับความหย่อนคล้อยของผิวหนังและเยื่อหุ้มกล้ามเนื้อที่แตกต่างกัน
ทางเราสามารถทำการผ่าตัดที่กำหนดเองได้โดยคำนึงถึงลักษณะเฉพาะของแต่ละคน

ความสามารถในการยกกระชับ

ผลลัพธ์ของการยกกระชับไม่เพียงส่งผลต่อผิวหนังเท่านั้น
แต่ยังส่งผลไปยังชั้นกล้ามเนื้อ (SMAS) อีกด้วย

Q&A คำตอบจาก
Nana ศัลยกรรมพลาสติก

Q

การยกกระชับริ้วรอยที่คอเป็นอันต
รายหรือไหม

หลอดเลือดที่สำคัญ เส้นประสาท และหลอดลมที่คอทำให้หลายคนคิดว่าการผ่าตัดบริเวณนี้เป็นอันตราย แต่เนื่องจากเส้นประสาทที่สำคัญอยู่ภายในมากกว่าบริเวณผ่าตัดจริง จึงมีความเสี่ยงน้อยที่จะเกิดความเสียหายต่อเนื้อเยื่อและเส้นประสาท นอกจากนั้นแล้ว โรงพยาบาลศัลยกรรมนานะยังสามารถผ่าตัดได้โดยมีความเสียหายทางประสาทเพียงเล็กน้อยโดยทำการผ่าตัดอย่างแม่นยำ

NANA PLASTIC SURGERY

ระบบยกกระชับที่น่าเชื่อถือของโรงพยาบาลศัลยกรรมนานะ

01

การวิเคราะห์อย่างละเอียดก่อนผ่าตัดผ่าน CT แบบ 3 มิติ
การวิเคราะห์อย่างละเอียดผ่าน 3D - CT ก่อนผ่าตัดเป็นการวิเคราะห์จากหลายส่วนจนถึงส่วนที่ตรวจสอบได้ยากด้วยตาเปล่า เช่น โครงสร้างและรูปร่างของกระดูกใบหน้าต่างๆ, การกระจายตัวของชั้นกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อต่างๆ และตำแหน่งของเส้นประสาทและการทำการออกแบบโดยพิจารณาทุ
กส่วนก่อนผ่าตัด

02

การตรวจร่างกายแบบครบวงจ
รก่อนผ่าตัด
ก่อนการผ่าตัดจะต้องทำการตรวจสุขภาพอย่างครอบคลุมด้วยระบบอุปกรณ์ทางการแพทย์ขั้นสูงเพื่อให้การผ่าตัดปลอดภัยมากขึ้น หลังจากวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพของผู้ป่วยแต่ละคนผ่านการตรวจโรคที่มีรายการตรวจประมาณ 50 รายการแล้วจะมีการวินิจฉัยตามหลักวิทยาศาสตร์และทำการผ่าตัดที่แม่นยำเฉพาะบุคคลเท่านั้นจึงทำให้ได้ผลที่น่าพึงพอใจมากขึ้น

03

ระบบความร่วมมือของบุคลากรทางการแพทย์มืออาชีพในแต่ละสาขา
เจ้าหน้าที่่ทางการแพทย์มืออาชีพในแต่ละสาขาที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญจากประสบการณ์ศัลยกรรมตกแต่งหลายปีร่วมกันดำเนินการขั้นตอนทั้งหมดเพื่อความปลอดภัยและผลลัพธ์ที่น่าพอใจ เนื่องจากทีมแพทย์ที่มีประสบการณ์เป็นผู้รับผิดชอบด้านความปลอดภัยและการศัลยกรรมของคนไข้ ดังนั้นจึงไว้ใจได้ถึงผลลัพธ์ที่น่าพอใจ

04

วางยาสลบโดยวิสัญญีแพทย์
ระบบตรวจสอบขั้นสูงโดยการติดตามสถานะของผู้ป่วยแบบเรียลไทม์ วิสัญญีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านวิสัญญีวิทยาจะรับผิดชอบผู้ป่วยแบบ 1:1 ตั้งแต่ก่อนผ่าตัดจนถึงการพักฟื้นหลังผ่าตัดเป็นการตรวจสอบขั้นตอนการผ่าตัดทั้
งหมดอย่างปลอดภัย

05

ระบบการพักฟื้นหลังการทำยกกระชับ
โรงพยาบาลศัลยกรรมนานะจะดำเนินการฟื้นฟูหลังผ่าตัดเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ทางเรามีแผนการดูแลหลังผ่าตัดเพื่อบรรเทาอาการบวมอย่างมีประสิทธิภาพและช่วยฟื้นฟูได้อย่างรวดเร็วและพึงพอใจ
 • Line
 • สอบถามรายละเอียดและราคา