NANA PLASTIC SURGERY

การผ่าตัดตัดกระดูกคิ้ว

Facial Contour

โดยคำนึงถึงลักษณะเฉพาะของแต่ละใบหน้า ศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าแบบกำห

NANA HOSPITAL FACIAL CONTOUR

การผ่าตัดตัดกระดูกคิ้ว

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการแนวหน้าผากที่อ่อนโยนหรือต้องการมีรูปลักษณ์ที่ดูเป็
นผู้หญิงมากขึ้น

เทคนิคการลดกระดูกคิ้วคืออะไร?

การผ่าตัดลดขนาดกระดูกคิ้วเป็นการผ่าตัดลดกระดูกคิ้วที่ยื่นออกมา ในกรณีที่ต้องการให้แนวหน้าผากเรียบเนียนตั้งแต่หน้าผากถึงคิ้ว หรือตั้งแต่คิ้วจนถึงต้นจมูก หรือต้องการให้แนวหน้าผากดูเป็นผู้หญิงมากขึ้นปริมาตรของหน้าผากสามารถทำได้ด้วยการแก้ไขการใส่ซิลิโคน แต่การแก้ไขความสูงของหน้าผากและภาพลักษณ์ของผู้หญิงนั้นจำเป็นต้องลดขนาดกระดูกคิ้วลง สร้างแนวหน้าผากที่นุ่มนวล เป็นธรรมชาติ และซับซ้อนด้วยการผ่าตัดลดขนาดกระดูกคิ้ว

NANA PLASTIC SURGERY

เทคนิคการลดกระดูกคิ้วเฉพาะโรงพยาบาลศัลยกรรมนานะ

ออกแบบให้ละมุน
ด้วยการออกแบบที่ละเอียดอ่อน ปรับรูปทรงของกระดูกคิ้วให้มีความโค้งมนเรียบเนียน
การวินิจฉัยโครงสร้างใบหน้าอย่างแม่
นยำด้วย 3D-CT
3D-CT ช่วยระบุโครงสร้างของใบหน้าได้อย่างแม่นยำและวางแผนการผ่าตัด
ป้องกันการหย่อนของหน้าผากหลังจาก
ลดกระดูกคิ้ว
ดีไซน์ออกแบบให้แต่ละเคส ที่ช่วยยกกระดูกคิ้วและคิ้วขึ้นพร้อมกันโดยไม่ทำให้หน้าผากหย่อนคล้อย

ลักษณะการหดตัวของกระดูกคิ้ว

01. เทคนิคการตัดกระดูกคิ้วโดยไม่ต้องผ่าตัด

กระดูกคิ้วที่ยื่นออกมาจะไม่หักและตัดอย่างละเอียดเพื่อสร้างเส้นที่เป็นธรรมชาติและสวยงาม

ลักษณะการหดตัวของกระดูกคิ้ว

02. ปริมาตรของหน้าผากได้รับการรักษาและกระดูกคิ้
วลดลงอย่างเป็นธรรมชาติ

ช่วยเพิ่มวอลลุ่มเดิมของหน้าผาก และลดกระดูกคิ้ว สร้างไลน์ที่ต่อเนื่องจากหน้าผากถึงปลา
ยจมูกอย่างเรียบเนียน

ลักษณะการหดตัวของกระดูกคิ้ว

03. ป้องกันหน้าผากที่หย่อนคล้อยด้วยการนวดหน้าผาก

หากจำเป็น ให้ยกหน้าผากขึ้นพร้อมกันเพื่อป้องกันไม่ให้หน้าผากหย่อนคล้อย การยกหน้าผากทำได้โดยการก
รีดระหว่างการลดขนาดกระดูกคิ้ว

ลักษณะการหดตัวของกระดูกคิ้ว

04. แผลผ่าตัดเล็ก

ถ้าลดกระดูกคิ้วลง จะกรีดด้านหลังของเส้นผมและส่วนที่ปกคลุมด้วยเส้นผมเพื่อไม่ให้เห็นแผลเป็น

SCAR CONCEALMENT AND DEFINITE
FACIAL CHANGES

การผ่าตัดลดขนาดกระดูกคิ้ว
ข้อมูลการผ่าตัด

 • เวลาผ่าตัด
  1 ชั่วโมงถึง
  1 ชั่วโมง 30 นาที
 • วิธีการยา
  ยาสลบ
 • นอนพักที่โรงพยาบาลหรือไม่
  นอนพักโรงพ
  ยาบาล 1 คืน
 • ตัดไหม
  7-10 วันหลังผ่าตัด

จุดเด่นของการลดกระดูกคิ้วในโรงพยาบาลศัลยกรรมนานะ

กรีดบริเวณหลังไรผมเพื่อไม่ให้มองเห็นบริเวณที่ผ่าตัด กระดูกคิ้วบางจะลดลงด้วยการเล็มแบบละเอียดอ่อนโดยไม่ตัดกระดูกออก และหากกังวลเรื่องกระดูกคิ้วหย่อนคล้อยหลังลดขนาดกระดูกคิ้ว จะมีขั้นตอนการยกกระชับบริเวณคิ้วร่วมด้วย

บริเวณแผล

ผ่าตัดตามไรเส้นผมเพื่อไม่ให้เห็นแผลเป็นหลังผ่าตัด

การโกนตามธรรมชาติ

เส้นของหน้าผากยังคงอยู่ และตัดเฉพาะส่วนที่ยื่นออ
กมาอย่างประณีต

ป้องกันหน้าผากหย่อนคล้อย

ยกหน้าผากเพื่อป้องกันไม่ให้หน้าผากหย่อ
นคล้อยตามเคส

NANA PLASTIC SURGERY

การผ่าตัดลดขนาดกระดูกคิ้วเหมาะ
กับคนกลุ่มนี้

01

ถ้าหน้าผากมีความสูงพอแต่มีกระดูกคิ้วเป็นลักษณะพิเศษ

02

หากกระดูกคิ้วโดดเด่นกว่าโครงหน้า

03

คนข้ามเพศที่ต้องการแนวหน้าผากที่ดูเ
ป็นผู้หญิงมากขึ้น

 • Line
 • สอบถามรายละเอียดและราคา