NANA PLASTIC SURGERY

ฮัมพ์

Nose

เพื่อให้หน้าดูสมดุลกัน บรรเลงประสานเสียงในอุดมคติเสร็จสมบูรณ์

NANA HOSPITAL NOSE

จมูกงุ้ม

เพื่อทรงจมูกที่สันเรียบ ได้รูปดั่งใจ
การผ่าตัดแก้ไขปัญหาจมูกงองุ้มที่มองดูไม่เรียบบริเวณสันจมูก

เปลี่ยนภาพลักษณ์ที่ดูดุและแข็งเป็นภาพลักษณ์ที่ละมุนมากขึ้น

จมูกงุ้มที่มองดูงอบริเวณสันจมูกทำให้หน้าดูดุและแข็ง การเสริมจมูกเพิ่มแก้ไขปัญหาจมูกงุ้มที่โรงพยาบาลศัลยกรรมนานะจะช่วยขจัดส่วนที่งุ้มโดยการผ่าตัดและปรับทรงจมูกให้เรียบเพื่อสร้างทรงจมูกที่ได้ทรงใหม่

นจมูกที่ไม่เรียบ

การแก้ไขปัญหาจมูกงุ้มเป็นการผ่าตัดที่จะช่วยแก้ไขจมูกที่บริเวณสันมีส่วนที่ยื่นออกมาให้เรียบและเปลี่ยนลุคให้มีความหวานละมุนมากขึ้น จากเดิมที่หน้าดูดุ ดูแข็ง หากไม่ได้มีอาการงุ้มจนเกินไปสามารถแก้ไขได้ด้วยการตัดส่วนที่งุ้มออกมาเล็กน้อย

เช็คด้วย 3D-CT ก่อนผ่าตัด!

ทางเราจะทำการตรวจก่อนผ่าตัดด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัยเพื่อระบุตำแหน่ง รูปร่าง ขนาดของกระดูกอ่อนและระดับความโค้งของจมูกได้อย่างแม่นยำ เนื่องจากกระดูกที่มีความงองุ้มไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าทำให้จำเป็นที่ต้องเช็ค 3D - CT ก่อนการผ่าตัดเพื่อความแม่นยำและปลอดภัยโดยคำนึงถึงอัตราส่วนใบหน้าที่เหมาะสม

NANA PLASTIC SURGERY

วิธีการเสริมจมูกเพื่อแก้ไ
ขปัญหาจมูกงองุ้ม

01. ก่อนการผ่าตัด
หลังจากถ่าย 3D -CT แล้ว จะต้องปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญอย่างละเอียดเกี่ยวกับวิธีการผ่าตัดและแผนการผ่าตัด
02. แก้ไขปัญหาจมูกงุ้ม
ขึ้นอยู่กับระดับความงุ้มของจมูกที่ยื่นออกมาและปรับทรงเพื่อแก้ไข
03. ปรับความสูง
ใช้ซิลิโคนเพื่อเพิ่มสันจมูกและหากจำเป็นจะต้องใช้กระดูกอ่อนของตัวเองเพื่อปรับปลายจมูก
04. ได้ทรงจมูกที่เรียวสว
ยไม่งองุ้ม
เปลี่ยนลุคที่มองดูแข็งเป็นลุคที่ละมุ
นมากยิ่งขึ้น

วิธีการแก้ไขปัญหาจมูกงุ้ม

01. กรณีที่สันจมูกและปลายจมูกสูง

หากสันจมูกและปลายจมูกสูงและมีบริเวณตรงกลางที่งุ้มจะทำการผ่าตัด
ด้านในของจมูกเพื่อแก้ไขปัญหาจมูกงุ้ม

วิธีการแก้ไขปัญหาจมูกงุ้ม

02. กรณีที่สันจมูกต่ำและปลายจมูกสูง

หากสันจมูกต่ำและปลายจมูกสูงจะทำการแก้ไขด้วยวิธีการผ่าตัดด้านในเพื่อปรับ
ทรงและใช้ซิลิโคนเสริมบริเวณสันจมูกเพื่อให้ได้ทรงจมูกที่เรียบและโด่ง

วิธีการแก้ไขปัญหาจมูกงุ้ม

03. กรณีที่สันจมูกสูงแต่ปลายจมูกต่ำ

ในกรณีที่มีสันจมูกสูงแต่ปลายจมูกต่ำจะทำการผ่าตัดด้านในของจมูกเพื่อแก้ไข
ปัญหาจมูกงุ้มและใช้กระดูกอ่อนของตัวเองเพื่อเพิ่มความสูงของปลายจมูกให้ได้ทรงมากขึ้น

วิธีการแก้ไขปัญหาจมูกงุ้ม

04. กรณีที่สันจมูกและปลายจมูกต่ำ

ในกรณีที่สันจมูกและปลายจมูกต่ำ หลังจากทำการแก้ไขจมูกงุ้มแล้วจะใช้กระดูกอ่อ
นของตัวเองยกปลายจมูกขึ้นและใส่ซิลิโคนที่สันจมูกเพื่อปรับทรงให้สวยขึ้น

NANA PLASTIC SURGERY

ข้อมูลการผ่าตัดทำจมูกเ
พื่อแก้ไขปัญหาจมูกงองุ้ม

 • เวลาผ่าตัด
  1 ชั่วโมง
 • วิธีการให้ยาระหว่างผ่าตัด
  ยานอนหลับ
 • นอนที่โรงพยาบาลหรือไม่
  ไม่จำเป็น
 • ตัดไหม
  5-7 วันหลังการผ่าตัด
 • การพักฟื้น
  สามารถใช้ชีวิตได้ทันทีหลังจากตัดไหม
 • ระยะเวลาพักฟื้น
  2 ครั้ง

ความพิเศษของการเสริมจมูกแบบตัวเองที่โรงพยาบาลศัลยกรรมนานะ

จมูกคือศูนย์กลางของใบหน้าดังนั้นการทำจมูก
ที่รับกับใบหน้าเป็นสิ่งที่สำคัญ

เพิ่มความประทับใจด้วยภาพลักษณ์ที่
ละมุนขึ้นไร้ความงองุ้ม

ช่วยปรับปรุงภาพลักษณ์ที่ดูแข็งแรง
ให้กลายเป็นภาพลักษณ์ที่ละมุนขึ้น

การผ่าตัดเฉพาะบุคคลต
ามระดับความงองุ้ม

ลดความกังวลเรื่องแผลเป็นด้วยกา
รผ่าขนาดเล็กรอบรูจมูก

เพราะไม่ใช่ทุกอย่างที่สามารถมองเห็นได้
การถ่ายภาพแบบ 3D-CT
จึงเป็นตัวเลือกที่ดี

การใช้ 3D-CT เพื่อตรวจสอบกระดูกอ่อนและเนื้อเยื่อของจมูกเพื่อความแม่นยำ

เพื่อผลลัพธ์ที่น่าพอใจจากการผ่า
ตัดแบบกำหนดเอง 1:1

จัดทำวิธีการผ่าตัดและแผนการที่เหมาะสมสำหรับบุคคลโดยคำ
นึงถึงความกลมกลืนของใบหน้าทั้งหมด

NANA PLASTIC SURGERY

การเสริมจมูกที่โรงพยาบาลศัลยกรรมนานะแตกต่างอย่างไร

วิเคราะห์ก่อนผ่าตัด
ไม่เหมือนกับการศัลยกรรมจมูกทั่วไป ซึ่งทำการผ่าตัดโดยการปรับรูปทรงภายนอกของจมูกเท่านั้น การใช้ 3D-CT เพื่อระบุสภาพกระดูกอ่อนและเนื้อเยื่อใต้จมูกอย่างแม่นยำและทำการผ่าตัดอย่างปลอดภัย
ใช้ซิลิโคน
ไม่เพียงแต่ใช้ซิลิโคนที่ออกแบบเองเท่านั้นแต่ยังใช้ซิลิโคนที่เหมาะตามประเภทของบุคคลอีกด้วย
ส่วนที่ใช้ในการทำงาน
ไม่ใช่แค่การปรับรูปทรงจมูกเพียงภายนอกอย่างเดียวเท่านั้นแต่ยังสามารถปรับปรุงโรคต่าง ๆ ได้เช่นอาการคัดจมูกและจมูกอักเสบในเวลาเดียวกัน
ผลลัพธ์
ไม่เหมือนกับการเสริมจมูกทั่วไปที่เสริมเพียงทรงจมูกเท่านั้นแต่ทางเราจะคำนึงถึงใบหน้าโดยรวมและความชอบของคนไข้

Q&A คำตอบจาก
Nana ศัลยกรรมพลาสติก

Q

แค่ปรับให้ความสูงพอดีกับบริเวณที่งุ้ม แค่บริเวณปลายจมูกก็พอแล้วหรือไม่

บริเวณที่งุ้มงอจะเป็นส่วนที่สูงกว่าส่วนอื่นๆมาก หากยกปลายจมูกขึ้นตามทรงที่สูงเกินไปจะทำให้ปลายเหมือนกับคนตะวันตกซึ่งทำให้มองดูไม่เป็นธรรมชาติเพ
ราะไม่เข้ากับรูปหน้าของคนเอเชียดังนั้นจึงแนะนำให้ใช้ซิลิโคนหรือเนื้อเยื่อเพื่อแก้ไขรูปร่างของจมูก

Q

หากจมูกมีความงุ้มงอจำเป็นต้องผ่
าตัดด้วยหรือไม่

ไม่จำเป็นต้องผ่าตัดแก้ไขแต่หากมีความงุ้มงอมากเกินไปอาจจะทำให้เกิดการอักเสบได้หากมีการงองุ้มไม่มากหรือมีการงอบริเวณกระดูกอ่อน สามารถแก้ไขได้

NANA PLASTIC SURGERY

จุดเด่นของการเสริมจมูกเพื่อแก้ไขความงองุ้มที่โรงพยาบาลศัลยกรรมนานะ

การออกแบบจมูกที่สวยและเป็นธรรมชาติให้เข้ากับใ
บหน้าของตัวเองตา
มความชอบของเราได้

01

มองดูเป็นธรรมชาติ

02

หมดกังวลการเคลื่อนของซิลิโคน

03

การผ่าตัดที่สามารถกำหนดเองได้

04

การดูแลหลังการผ่าตัดอย่า
งละเอียดถี่ถ้วน

POST-SURGERY AT NANA

ระบบการจัดการที่สมบูรณ์แบบก่อนและหลังการผ่าตัดที่โรงพยาบาลศัลยก
รรมนานะ

01

ใบหน้าในอุดมคติที่เหมาะกับเอกลัก
ษณ์ของแต่ละบุคคล
โรงพยาบาลศัลยกรรมนานะคำนึงถึงเอกลักษณ์และความชอบของแต่ละบุคคลเป็นหลักและปรับลดจุดที่ไม่มั่นใจให้น้อยลงที่สุดเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเท่านั้น

02

การแนะนำระบบแจ้งชื่อจริงในห้องผ่าตัดเ
พื่อความถูกต้อง เชื่อถือได้
บุคลากรทางการแพทย์ที่รับผิดชอบจะดำเนินการแบบ 1:1 ตั้งแต่การปรึกษาไปจนถึงการดูแลหลังผ่าตัดและการที่ใช้ชื่อจริงในการดำเนินงานจะช่วยลดความผิดพลาดและส่งต่อข้อมูลกันอย่างจริงใจและเชื่อถือได้

03

ได้ทรงจมูกที่สวยตามธรรมชาติ
โรงพยาบาลศัลยกรรมนานะดำเนินการผ่าตัดเพื่อให้ได้จมูกที่เป็นศูนย์กลางของใบหน้ามีความสอดคล้องกับหน้าผาก แก้ม ตา คาง และริมฝีปากด้วยความรู้ของผู้เชี่ยวชาญขอ
งศัลยแพทย์

04

การดูแลหลังการผ่าตัดที่ปลอดภัยแ
ละมีความรับผิดชอบ
โรงพยาบาลศัลยกรรมนานะใส่ใจกับความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่งและมีระบบความปลอดภัยอย่างมืออาชีพทั้งในและนอกห้องผ่าตัด เช่นการวางยาสลบอย่างปลอดภัยและระบบไฟฟ้าสถิต นอกจากนี้ที่โรงพยาบาลศัลยกรรมนานะยังมีระบบการดูแลเพื่อติดตามผลการผ่าตัดอย่างมีประสิทธิภาพผ่านการดูแลหลังการผ่าตัดและอื่นๆ
 • Line
 • สอบถามรายละเอียดและราคา